Urgentieprogramma Buitengebied

Het is de kijkrichting die de waarneming bepaalt — en dus de probleemdefinitie. Vanuit de
Randstad bezien is het in streken als Zeeuws-Vlaanderen, Parkstad Limburg en Oost-Groningen goed toeven: kalme gebieden, uitermate geschikt voor een fijne fietsvakantie. Al te veel moet er vooral niet aan gebeuren, anders verdwijnt de rust van het Drenthe- levengevoel. Voor bewoners van deze ontvolkende gebieden ligt de zaak anders. Die constateren dat er voor hun kinderen, als die eenmaal hoger geschoold zijn, geen emplooi in de eigen regio te vinden is. Er voltrekt zich een gestage braindrain van hbo’ers.

PreviewBijlageGrootte
Urgentieprogramma Buitengebied1.49 MB