Vanuit de oppositie bouwen aan een moderne sociaal-democratie

Verandering komt niet door linkse samenwerking. Ook het gedachtengoed en de interne partijorganisatie moeten herzien worden. Het leren begrijpen van jongere generaties is hierin cruciaal.

De PvdA heeft met 29 zetels verlies de groot- ste verkiezingsnederlaag uit de parlementai- re geschiedenis geleden.1 Het vertrouwen van de kiezer is weg. De samenwerking met de VVD heeft tot een onduidelijk profiel geleid. De komende jaren zal de partij vanuit de op- positie moeten werken aan een modern soci- aal-democratisch programma en het vertrou- wen moeten terugwinnen.
Het vertrouwen terugwinnen van veel kie- zers, maar bovenal van de jongeren in Nederland. Slechts 13 % van de PvdA-kiezers was onder de 35 jaar.2 En maar 1 % van de jon- geren onder de 24 jaar die stemde koos voor de PvdA. Dat zegt genoeg. Verandering is no- dig. De waarden van de sociaal-democratie – gelijkheid, solidariteit, gelijke kansen, recht- vaardigheid - zijn onder nieuwe generaties springlevend, alleen sluit de uitvoering en de presentatie door onze partij blijkbaar niet meer aan bij de moderne tijd.
Die ouderwetsheid is een essentieel aan- grijpingspunt voor de wederopbouw van de
sociaal-democratie. Belangrijk startpunt van het bouwen is om de interne partij- organisatie te vernieuwen (de politieke ledenraden, en onze campagnestrategie-
en organisatie) en om het gedachtengoed en programma te moderniseren (vraagstuk- ken van de toekomst zoals duurzaamheid of balans op de arbeidsmarkt).