Werkgevers betaalden te weinig

Elke discussie heeft zijn eigen frames. Zo ook de pensioendiscussie. Allerwegen wordt die voorgesteld als een generatieconflict. Dat ‘conflict’ is evenwel van ondergeschikt belang. Het dramatische tekort van pensioenfondsen wordt namelijk veroorzaakt doordat werkgevers jarenlang te weinig premie hebben betaald. Diezelfde werkgevers
komen daar nu veel te makkelijk mee weg.