Zet burgers niet buitenspel

Het liberaal ideologische uitgangspunt van ‘ontwikkelingsplanologie’ gekoppeld aan de sturingsfilosofie 'decentraal wat kan, centraal wat moet’ - dat zijn de hoofdbestanddelen van de Nota Ruimte die op 17 januari 2006 door de Eerste Kamer werd aangenomen, overigens met een tegenstem van de PvdA. Dit beleidsstuk vervangt de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, waarin Jan Pronk strenge rode, groene en blauwe contouren schetste met als doel: krachtige centrale sturing in het ruimtelijk beleid. ‘Inhoudsloos’ noemen Maarten Hajer en Wil Zonneveld de Nota Ruimte en ik ben dat met hen eens.

PreviewBijlageGrootte
Zet burgers niet buitenspel147.12 KB