Zorgkosten: een cultureel probleem

Dirk Achterbergh - De kostenstijging in de zorg is explosief, dreigt onbeheersbaar te worden en is zelfs voor een deel onverklaarbaar. De zorg over deze stijging is al decennia oud. Het betreft hier zowel de geneeskundige zorg (cure), die onder het regime van de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, alsverzorging (care) die de AWBZ als wettelijk kader kent. In de Zvw zijn elementen van marktwerking aanwezig, de AWBZ kenmerkt zich meer door overheidssturing. Maar overal in de zorg doet zich eenzelfde kwaal voor, waarvoor tot nu toe noch het recept van overheidsregulering noch dat van marktwerking genezing heeft kunnen brengen.