10 juli 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Twee jaar geleden begon ik met mijn onderzoek naar (de organisatie van) de zorg en sinds september vorig jaar doe ik wekelijks verslag van mijn bevindingen. Tijd voor een tussenbalans met de voor mij meest opvallende voorlopige conclusies.

De effecten van marktwerking tot nu toe

03 juli 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In Skipr van 19 juni jl. vertelt Nika Stegeman over een thuiszorgorganisatie die een navordering van de fiscus kreeg van € 6.5 mln. Eén zin in de statuten bleek niet overeen te komen met de vereisten voor de vrijstelling van de vennootschapsbelasting. Stegeman trekt hieruit de conclusie dat ‘fiscaliteit’ veel hoger op de agenda moet komen van bestuurders in de zorg.

26 juni 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In mijn blogs probeer ik iedere week een ander aspect van de gezondheidszorg te belichten. Maar soms is een misstand zo schrijnend en hardnekkig dat je niet anders kunt dan erop terug te komen. Dat is deze week het geval met de farmaceutische industrie.

19 juni 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Vorige week schreef ik over het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het initiatiefwetsvoorstel om zorgverzekeraars te verbieden winst uit te keren. De bedoeling van dit wetsvoorstel is om zeker te stellen dat eventueel behaalde winst uit het basispakket ten goede komt aan de zorg. In de vorm van lagere premies, betere zorg of het versterken van de reserves.

12 juni 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Vorige week schreef ik over het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangaande het initiatiefwetsvoorstel ‘Verbod winstuitkering door zorgverzekeraars’. In die blog ging het met name om de gevolgen van de concurrentie tussen en de toetreding van nieuwe zorgverzekeraars. Maar de NZa beschrijft meer risico’s.

06 juni 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Op dit moment ligt het initiatiefwetsvoorstel ‘Verbod winstuitkering door zorgverzekeraars’ ter behandeling bij de Eerste Kamer. Tijdens de eerste schriftelijke ronde is door een aantal Kamerleden gevraagd om een advies over het wetsvoorstel door zowel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als de Nederlandse Bank (DNB). Aan dit verzoek is door de regering gehoor gegeven.

29 mei 2017
GGZ
Thema(s):

De Volkskrant van 20 mei jl. berichtte over een nieuwe instelling voor geestelijke gezondheidszorg: Vitalis. Vitalis richt zich op mensen met burn-out, stress, depressie en overgewicht. Onderdeel van de therapie kunnen yoga, massage en meditatie zijn. Maar Vitalis biedt ook een programma van dertig dagen in een behandelresort in het Spaanse Alicante.

22 mei 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Minister Schippers probeert al jaren om winstuitkering door ziekenhuizen mogelijk te maken. Meestal is de toenemende kapitaalbehoefte van zorginstellingen de aanleiding. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het wetsvoorstel ‘Verruiming Investeringsmogelijkheden in medisch specialistische instellingen’ dat in december 2014 in de Eerste Kamer werd behandeld en toen op verzoek van de minister is aangehouden. Nu kan op verschillende manieren in deze kapitaalbehoefte worden voorzien.

17 mei 2017
Thema(s):

Eind 2016 organiseerde de Akademie van de Kunsten in samenwerking met de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting een boekpresentatie en een discussiebijeenkomst over de vraag welke cultuurpolitiek noodzakelijk is om de kwaliteit van de hedendaagse en toekomstige kunsten te waarborgen, naar aanleiding van het verschijnen van het boek Kunst of koopwaar.

15 mei 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Vorige week schreef ik over het onderzoek dat minister Schippers heeft laten doen naar de mogelijkheden om te bevorderen dat medisch specialisten in hun samenwerking met ziekenhuizen kiezen voor het participatiemodel. In het participatiemodel worden medisch specialisten mede-eigenaar van het ziekenhuis. De gedachte is dat op deze manier de gelijkgerichtheid tussen medisch specialisten en ziekenhuizen vergroot wordt: zij streven hetzelfde doel na.