17 december 2017
Thema(s):

Eind 2016 organiseerde de Akademie van de Kunsten in samenwerking met de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting een boekpresentatie en een discussiebijeenkomst over de vraag welke cultuurpolitiek noodzakelijk is om de kwaliteit van de hedendaagse en toekomstige kunsten te waarborgen, naar aanleiding van het verschijnen van het boek Kunst of koopwaar.

27 maart 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In de blog van 6 maart jl. schreef ik over de risico’s van winstuitkering in de zorg, zowel door ziekenhuizen als door zorgverzekeraars. Ik heb me daarbij beperkt tot twee aspecten: bij winstuitkering kan het kortetermijnbelang van aandeelhouders botsen met het algemeen belang en geld dat wordt besteed aan winstuitkering komt niet ten goede aan de zorg.

20 maart 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Eind vorig jaar verscheen “De zorg is doodziek”. In dit boek analyseert vaatchirurg Cees Wittens het functioneren van ziekenhuizen in Nederland en komt hij met een alomvattend voorstel hoe het beter zou kunnen. Wittens geeft daarbij zelf aan dat zijn ideeën niet zijn bedoeld als blauwdruk, maar als aanzet tot en uitnodiging voor discussie over vernieuwing van de zorg.

13 maart 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Aanstaande woensdag zijn de verkiezingen. De zorg heeft een belangrijke rol in de campagne gespeeld. Over de geldverslindende administratieve bureaucratie en het Nationaal Zorgfonds heb ik in eerdere blogs geschreven¹. In de blog van vandaag houd ik twee andere voorstellen tegen het licht: het eigen risico en het beperken van de artsensalarissen.

Het eigen risico

06 maart 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Duurzame groei op lange termijn kan op gespannen voet staan met de rendementseisen van aandeelhouders. Paul Polman, bestuursvoorzitter van Unilever, heeft het dezer dagen aan den lijve ondervonden. Het vijandige overnamebod van Kraft Heinz wakkerde bij de aandeelhouders het besef aan dat een hoger rendement dan zij nu krijgen mogelijk is. Hoewel het bod uiteindelijk is ingetrokken is de kans groot dat Unilever, ondanks een bestendige groei en goede resultaten, het duurzame beleid zal moeten bijstellen om de aandeelhouders tegemoet te komen.

27 februari 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - De Volkskrant van 15 februari jl. berichtte over de sluiting van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) in Utrecht. De FPKM was de enige onderzoeksinstelling die bij vermoeden van kindermishandeling kon worden ingeschakeld als er nog geen aangifte van kindermishandeling was gedaan. Jaarlijks behandelde de FPKM ruim driehonderd zaken, tot grote tevredenheid van alle betrokkenen.

20 februari 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In de blog van 19 december 2016 hield ik een pleidooi om de inkooprol van de zorgverzekeraars te regionaliseren. Eén zorgverzekeraar onderhandelt in een bepaalde regio met alle zorgaanbieders, de andere zorgverzekeraars volgen de gemaakte afspraken. Vorige week sprak ik met iemand uit de wereld van de zorgverzekeraars. Hij had de blog gelezen en was het er absoluut niet mee eens. Voor zorgverzekeraars is het, zei hij, essentieel om zich van elkaar te onderscheiden.

13 februari 2017
Mal
Thema(s):

Marijke Linthorst - Onder het containerbegrip ‘zorg’ worden verschillende vormen van zorg geschaard. Als we ons beperken tot de ‘cure’ (zeg maar: het beter maken, en niet de ‘care’ zoals die in verpleeg- en verzorgingstehuizen wordt geboden) kunnen we een aantal soorten zorg onderscheiden:

De spoedeisende hulp (SEH), diagnostiek (vaststellen wat iemand mankeert), behandeling (van het verstrekken van medicatie tot het uitvoeren van complexe operaties) en de zorg voor chronisch zieken. Elk type zorg heeft zijn eigen specifieke kenmerken.

06 februari 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Veel mensen vragen zich af of de zorg zich wel leent voor marktwerking. Dat geldt in nog sterkere mate voor eerstelijnsgezondheidszorg. De eerstelijnsgezondheidszorg omvat beroepsgroepen als huisartsen, fysiotherapeuten en wijk- of praktijkverpleegkundigen. Deze zorg is van oudsher gericht op samenwerking en door nieuwe ontwikkelingen zal dit alleen maar toenemen. Eén van deze ontwikkelingen is ketensamenwerking bij met name chronisch zieken.

30 januari 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Eén van de grote opgaven (naast alle andere) voor de verzorgings- en verpleeghuissector is de afgelopen jaren het afstoten van gebouwen geweest. Naarmate mensen langer thuis willen en moeten wonen en de drempel voor een verzorgingstehuis hoger wordt, houdt een organisatie voor verzorgings- en verpleeghuiszorg ruimte over. Je hoeft geen Einstein te zijn om aan te zien komen dat dit op niet al te lange termijn ook voor de ziekenhuissector zal gelden.