19 juni 2013
Thema(s): Economische orde

Arie van der Hek - Zou dat de overheidsschuld zijn? Zolang er een financieringstekort bij de overheid is, groeit de schuld. Maar de overheid heeft mazzel. Nieuwe leningen kan ze al geruime tijd afsluiten tegen een reëel negatieve rente. Ze geldt nog altijd als zeer kredietwaardig.

31 maart 2013
Thema(s): Economische orde

Arie van der Hek - Over zijn naamsbekendheid hoeft hij niet in te zitten. Jeroens gezicht kennen ze van Japan tot Hawaï en van de Noord- tot Zuidpool. Een interview van de Financial Times en Reuters was genoeg. Natuurlijk had hij in essentie gewoon gelijk. Jeroen is verre van  een template, sjablone, mannetje!

21 maart 2013
Thema(s):

Arie van der Hek - Dankzij de Duitse geheime dienst weten we al maanden wat er met de grootste banken van Cyprus aan de hand is. We weten precies waar die banken hun geld vandaan halen. Het komt niet uit het plaatsen van obligaties of vergelijkbaar papier, maar uit deposito's afkomstig voor 26 miljard van Russen en nog zo'n kleine 10 miljard van andere buitenlanders.

18 februari 2013
Thema(s): Economische orde, Internationale politiek

Het lijkt erop dat we na heel veel jaren weer een minister van financiën hebben die van wanten weet. Zijn optreden bij de SNS Bank is daarvan een mooi voorbeeld. Zijn omgang met de gebrekkige interventiewet, die hij heeft geërfd van zijn voorganger de Jager en de toenmalige financiële woordvoerders in de Tweede Kamer, valt zelfs te bejubelen. Hij zal er nu wel spijt van hebben dat hij zijn eigen fractiegenoot niet beter in de gaten heeft gehouden.

11 februari 2013
Thema(s): Levensloop, Sociaal-democratie

Arie van der Hek - Om de sociaal democratie te vernieuwen, heeft de WBS het initiatief genomen om de waarden te herijken, die je daarvoor nodig hebt. Dit zal onvermijdelijk uitdraaien op de vraag welke sociaal-economische ordening aan deze waarden beantwoordt. Het zou zo maar kunnen, dat we tot de conclusie komen dat die ordening nu niet bestaat en dat we ook niet de macht hebben om haar te realiseren. Alleen de overtuigingskracht van onze woorden en daden kunnen ons de steun opleveren, die we voor de benodigde macht behoeven.

03 februari 2013
Thema(s): Economische orde

Arie van der Hek - Tijdens de kredietcrisis moest de staat onder leiding van Wouter Bos en met assistentie van De Nederlandsche Bank ineens bankier worden. Van de ene dag op de andere moest Wouter Bos over de ervaring en het inzicht beschikken om een bank over te nemen, andere banken leningen en garanties te verstrekken en daarna een bewind te voeren, dat de staat behoedde voor verliezen. Sterker nog: een bewind dat de door hem gefinancierde instellingen solvabel en rendabel zou maken.

10 januari 2013
Thema(s): Economische orde

In de Volkskrant gaf Dijsselbloem een uitvoerig interview. Het ging om de mens in de minister. Hij is blij met zichzelf. Dit gaf mij te denken. Financiële mensen met zo'n stralend zelfvertrouwen staan maar al te vaak garant voor een verhoogd risico. Maar alle begin is moeilijk en herstel is mogelijk.

10 november 2012
Thema(s):

Arie van der Hek - Ik vrees dat er een paar mannen aan de top, nogal geïsoleerd bijeen, het spoor zijn bijster geraakt. Nu ze uit hun isolement zijn verlost door alle commotie die er is ontstaan over hun plannen, kunnen ze hun tomeloze daadkracht tonen door het toch allemaal een beetje anders te gaan regelen.

05 november 2012
Thema(s): Economische orde

Arie van der Hek - Er was veel blijdschap in het land. Zoveel daadkracht en slagvaardigheid bezielden Rutte en Samsom. Dat hadden we bij politieke voormannen sinds mensenheugenis niet meer gezien. In een recordtijd brachten ze een regeerakkoord tot stand. Als goede kooplui hadden ze elkaar wat gegund. Geven en nemen en elkaar het gevoel geven dat je er allebei beter van wordt. Zo hoort het wanneer liberalen en sociaaldemocraten tot de conclusie komen dat hun mensbeeld toch ongeveer hetzelfde is.

10 augustus 2012
Thema(s):

Met de eurozone blijft het tobben, maar daar wil ik u deze keer niet direct mee vermoeien.
Ik wilde het met u hebben over de kapitaalmarkt. Draghi, de president van de ECB hield een obligaat toespraakje in Londen met één zinnetje, dat ongelooflijk veel losmaakte. De ECB zal al het nodige doen om de euro overeind te houden. De beurs veerde op, de waarde van de Spaanse en Italiaanse staatsobligaties steeg en de rente die voor nieuwe- en herfinancieringen zou moeten worden betaald daalde.