25 april 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Ons gezondheidszorgsysteem is vormgegeven als een stelsel met gereguleerde marktwerking. De basis is concurrentie. Zorgverzekeraars strijden om de gunst van de verzekerden met een goed pakket tegen een zo laag mogelijke prijs; zorgaanbieders strijden om de gunst van de zorgverzekeraars en de patiënt met kwalitatief goede zorg tegen eveneens een zo laag mogelijke prijs.

10 april 2017
Thema(s):

Vorige week schreef ik op deze plek dat het budgettair kader (het bedrag waarmee de zorgkosten jaarlijks maximaal mogen groeien) de meest effectieve maatregel is geweest om de uitgaven voor de zorg te beteugelen. Het budgettair kader is onderdeel van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord dat de minister van VWS de afgelopen jaren heeft afgesloten met de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders.

03 april 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In Skipr (tijdschrift voor de zorg) van 30 maart jl. staat een opmerkelijke blog van Frank van der Lee en Chris van den Haak. De auteurs zijn partners/onderzoekers van de branchegroep Zorg van BDO, een bureau voor accountancy en (belasting)advies.

27 maart 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In de blog van 6 maart jl. schreef ik over de risico’s van winstuitkering in de zorg, zowel door ziekenhuizen als door zorgverzekeraars. Ik heb me daarbij beperkt tot twee aspecten: bij winstuitkering kan het kortetermijnbelang van aandeelhouders botsen met het algemeen belang en geld dat wordt besteed aan winstuitkering komt niet ten goede aan de zorg.

20 maart 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Eind vorig jaar verscheen “De zorg is doodziek”. In dit boek analyseert vaatchirurg Cees Wittens het functioneren van ziekenhuizen in Nederland en komt hij met een alomvattend voorstel hoe het beter zou kunnen. Wittens geeft daarbij zelf aan dat zijn ideeën niet zijn bedoeld als blauwdruk, maar als aanzet tot en uitnodiging voor discussie over vernieuwing van de zorg.

13 maart 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Aanstaande woensdag zijn de verkiezingen. De zorg heeft een belangrijke rol in de campagne gespeeld. Over de geldverslindende administratieve bureaucratie en het Nationaal Zorgfonds heb ik in eerdere blogs geschreven¹. In de blog van vandaag houd ik twee andere voorstellen tegen het licht: het eigen risico en het beperken van de artsensalarissen.

Het eigen risico

06 maart 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Duurzame groei op lange termijn kan op gespannen voet staan met de rendementseisen van aandeelhouders. Paul Polman, bestuursvoorzitter van Unilever, heeft het dezer dagen aan den lijve ondervonden. Het vijandige overnamebod van Kraft Heinz wakkerde bij de aandeelhouders het besef aan dat een hoger rendement dan zij nu krijgen mogelijk is. Hoewel het bod uiteindelijk is ingetrokken is de kans groot dat Unilever, ondanks een bestendige groei en goede resultaten, het duurzame beleid zal moeten bijstellen om de aandeelhouders tegemoet te komen.

27 februari 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - De Volkskrant van 15 februari jl. berichtte over de sluiting van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) in Utrecht. De FPKM was de enige onderzoeksinstelling die bij vermoeden van kindermishandeling kon worden ingeschakeld als er nog geen aangifte van kindermishandeling was gedaan. Jaarlijks behandelde de FPKM ruim driehonderd zaken, tot grote tevredenheid van alle betrokkenen.

20 februari 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In de blog van 19 december 2016 hield ik een pleidooi om de inkooprol van de zorgverzekeraars te regionaliseren. Eén zorgverzekeraar onderhandelt in een bepaalde regio met alle zorgaanbieders, de andere zorgverzekeraars volgen de gemaakte afspraken. Vorige week sprak ik met iemand uit de wereld van de zorgverzekeraars. Hij had de blog gelezen en was het er absoluut niet mee eens. Voor zorgverzekeraars is het, zei hij, essentieel om zich van elkaar te onderscheiden.

13 februari 2017
Mal
Thema(s):

Marijke Linthorst - Onder het containerbegrip ‘zorg’ worden verschillende vormen van zorg geschaard. Als we ons beperken tot de ‘cure’ (zeg maar: het beter maken, en niet de ‘care’ zoals die in verpleeg- en verzorgingstehuizen wordt geboden) kunnen we een aantal soorten zorg onderscheiden:

De spoedeisende hulp (SEH), diagnostiek (vaststellen wat iemand mankeert), behandeling (van het verstrekken van medicatie tot het uitvoeren van complexe operaties) en de zorg voor chronisch zieken. Elk type zorg heeft zijn eigen specifieke kenmerken.