17 mei 2017
Thema(s):

Eind 2016 organiseerde de Akademie van de Kunsten in samenwerking met de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting een boekpresentatie en een discussiebijeenkomst over de vraag welke cultuurpolitiek noodzakelijk is om de kwaliteit van de hedendaagse en toekomstige kunsten te waarborgen, naar aanleiding van het verschijnen van het boek Kunst of koopwaar.

06 januari 2016
Thema(s):

Op zaterdag 31 oktober organiseerde de Wiardi Beckman Stichting, in samenwerking met het Centrum voor Lokaal Bestuur, de conferentie ‘Een arbeidsmarkt voor iedereen’. In een aantal workshops gingen mensen als Monika Sie, Frank Vandenbroucke, Ad Melkert, Staf Depla, Joyce Langenacker, John Kerstens en Bas van Drooge de discussie aan. Hieronder de verslagen.