Valkenberg kan beter zijn zoekmachine verheffen

Sebastiaan Valkenberg schreef vandaag een stukje in Trouw waarin hij stelt dat de sociaal-democratie het ideaal van volksverheffing heeft verkwanseld, en dat het wonderlijk is dat alleen het wetenschappelijk bureau van de VVD (Telderstichting) de laatste jaren aandacht aan ‘Bildung’ besteedt.

Nou is het aardige van de sociaaldemocratie dat ze best veel gedaan heeft, zo veel dat je haar van alles kan verwijten. Dat de PvdA haar idealen verkwanseld heeft komt daarom ook niet meer aan als een vuistslag in het donker. Dat neemt niet weg dat het af en toe gezegd moet worden dat verheffing een groot goed is, waar lang te licht over gedacht is. Een analyse die we toch echt al een paar jaar maken.

Neem eens een aflevering van S&D - ter grootte van een boek - over Verheffing (September 2011), waarin Kees Schuyt, Adriaan van Veldhuizen, Dick Pels, Ewald Engelen, Sjoerd Karsten en anderen uitpakken over vorming, verheffing, Bildung en aanverwante noties, met zowel normatieve als praktische analyses.

Dan is er nog het onder redactie van Frans Becker verschenen boek Cultuurpolitiek, uit 2005 alweer, met daarin onder andere het werk van Cas Smithuijsen en Hans Blokland. Blokland, dat is een naam die Bildungsliefhebbers toch wel op het netvlies zouden moeten hebben. Of het cultuur-educatie debat van november 2012, dat tot op vandaag doorloopt.

Valkenberg moet zich misschien eens tot zijn zoekmachine verheffen, voor wat literatuurstudie.