Verdwenen cultuurpolitiek

Eind 2016 organiseerde de Akademie van de Kunsten in samenwerking met de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting een boekpresentatie en een discussiebijeenkomst over de vraag welke cultuurpolitiek noodzakelijk is om de kwaliteit van de hedendaagse en toekomstige kunsten te waarborgen, naar aanleiding van het verschijnen van het boek Kunst of koopwaar.

De auteurs Frans Becker en Paul Kalma gingen, onder leiding van Menno Hurenkamp, met Barbara Visser, Frits van Oostrom, Marielle Hendriks en Gijs Scholten van Aschat in debat over de Nederlandse cultuurpolitiek.

Lees hieronder enkele die dag gehouden presentaties:

Paul Kalma - Kunst of koopwaar?
Frans Becker - Hoe de cultuurpolitiek uit Nederland verdween