09 mei 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Sinds 2015 worden ziekenhuizen integraal bekostigd. Dit wil zeggen dat zij één bedrag krijgen waaruit alle kosten, ook de honoraria van de medisch specialisten, betaald moeten worden. In principe kan deze constructie leiden tot een belangenconflict tussen het ziekenhuis en de medisch specialisten: de doelstellingen van medisch specialisten op het terrein van aantallen en soort verrichtingen kunnen botsen met het algemene belang van het ziekenhuis. Ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld te maken met een budgetplafond.

02 mei 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In Buitenhof van 30 april jl. vond een interessante gedachtewisseling plaats tussen Marcel Levi, sinds 1 januari Chief Executive bij UCLH (een organisatie van vijf universitaire ziekenhuizen in Londen), en Sander van Deventer, partner bij het medisch investeringsfonds Forbion. Forbion investeert in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Onderwerp van gesprek waren de hoge en ondoorzichtige prijzen van medicijnen.

25 april 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Ons gezondheidszorgsysteem is vormgegeven als een stelsel met gereguleerde marktwerking. De basis is concurrentie. Zorgverzekeraars strijden om de gunst van de verzekerden met een goed pakket tegen een zo laag mogelijke prijs; zorgaanbieders strijden om de gunst van de zorgverzekeraars en de patiënt met kwalitatief goede zorg tegen eveneens een zo laag mogelijke prijs.

10 april 2017
Thema(s):

Vorige week schreef ik op deze plek dat het budgettair kader (het bedrag waarmee de zorgkosten jaarlijks maximaal mogen groeien) de meest effectieve maatregel is geweest om de uitgaven voor de zorg te beteugelen. Het budgettair kader is onderdeel van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord dat de minister van VWS de afgelopen jaren heeft afgesloten met de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders.

03 april 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In Skipr (tijdschrift voor de zorg) van 30 maart jl. staat een opmerkelijke blog van Frank van der Lee en Chris van den Haak. De auteurs zijn partners/onderzoekers van de branchegroep Zorg van BDO, een bureau voor accountancy en (belasting)advies.

27 maart 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In de blog van 6 maart jl. schreef ik over de risico’s van winstuitkering in de zorg, zowel door ziekenhuizen als door zorgverzekeraars. Ik heb me daarbij beperkt tot twee aspecten: bij winstuitkering kan het kortetermijnbelang van aandeelhouders botsen met het algemeen belang en geld dat wordt besteed aan winstuitkering komt niet ten goede aan de zorg.

20 maart 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Eind vorig jaar verscheen “De zorg is doodziek”. In dit boek analyseert vaatchirurg Cees Wittens het functioneren van ziekenhuizen in Nederland en komt hij met een alomvattend voorstel hoe het beter zou kunnen. Wittens geeft daarbij zelf aan dat zijn ideeën niet zijn bedoeld als blauwdruk, maar als aanzet tot en uitnodiging voor discussie over vernieuwing van de zorg.

13 maart 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Aanstaande woensdag zijn de verkiezingen. De zorg heeft een belangrijke rol in de campagne gespeeld. Over de geldverslindende administratieve bureaucratie en het Nationaal Zorgfonds heb ik in eerdere blogs geschreven¹. In de blog van vandaag houd ik twee andere voorstellen tegen het licht: het eigen risico en het beperken van de artsensalarissen.

Het eigen risico

06 maart 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Duurzame groei op lange termijn kan op gespannen voet staan met de rendementseisen van aandeelhouders. Paul Polman, bestuursvoorzitter van Unilever, heeft het dezer dagen aan den lijve ondervonden. Het vijandige overnamebod van Kraft Heinz wakkerde bij de aandeelhouders het besef aan dat een hoger rendement dan zij nu krijgen mogelijk is. Hoewel het bod uiteindelijk is ingetrokken is de kans groot dat Unilever, ondanks een bestendige groei en goede resultaten, het duurzame beleid zal moeten bijstellen om de aandeelhouders tegemoet te komen.

27 februari 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - De Volkskrant van 15 februari jl. berichtte over de sluiting van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) in Utrecht. De FPKM was de enige onderzoeksinstelling die bij vermoeden van kindermishandeling kon worden ingeschakeld als er nog geen aangifte van kindermishandeling was gedaan. Jaarlijks behandelde de FPKM ruim driehonderd zaken, tot grote tevredenheid van alle betrokkenen.