20 februari 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In de blog van 19 december 2016 hield ik een pleidooi om de inkooprol van de zorgverzekeraars te regionaliseren. Eén zorgverzekeraar onderhandelt in een bepaalde regio met alle zorgaanbieders, de andere zorgverzekeraars volgen de gemaakte afspraken. Vorige week sprak ik met iemand uit de wereld van de zorgverzekeraars. Hij had de blog gelezen en was het er absoluut niet mee eens. Voor zorgverzekeraars is het, zei hij, essentieel om zich van elkaar te onderscheiden.

13 februari 2017
Mal
Thema(s):

Marijke Linthorst - Onder het containerbegrip ‘zorg’ worden verschillende vormen van zorg geschaard. Als we ons beperken tot de ‘cure’ (zeg maar: het beter maken, en niet de ‘care’ zoals die in verpleeg- en verzorgingstehuizen wordt geboden) kunnen we een aantal soorten zorg onderscheiden:

De spoedeisende hulp (SEH), diagnostiek (vaststellen wat iemand mankeert), behandeling (van het verstrekken van medicatie tot het uitvoeren van complexe operaties) en de zorg voor chronisch zieken. Elk type zorg heeft zijn eigen specifieke kenmerken.

06 februari 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Veel mensen vragen zich af of de zorg zich wel leent voor marktwerking. Dat geldt in nog sterkere mate voor eerstelijnsgezondheidszorg. De eerstelijnsgezondheidszorg omvat beroepsgroepen als huisartsen, fysiotherapeuten en wijk- of praktijkverpleegkundigen. Deze zorg is van oudsher gericht op samenwerking en door nieuwe ontwikkelingen zal dit alleen maar toenemen. Eén van deze ontwikkelingen is ketensamenwerking bij met name chronisch zieken.

30 januari 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Eén van de grote opgaven (naast alle andere) voor de verzorgings- en verpleeghuissector is de afgelopen jaren het afstoten van gebouwen geweest. Naarmate mensen langer thuis willen en moeten wonen en de drempel voor een verzorgingstehuis hoger wordt, houdt een organisatie voor verzorgings- en verpleeghuiszorg ruimte over. Je hoeft geen Einstein te zijn om aan te zien komen dat dit op niet al te lange termijn ook voor de ziekenhuissector zal gelden.

23 januari 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - Vrijdag 20 januari jl. was ik op een symposium van het Nationaal Zorgfonds. Ik heb veel waardering voor dit initiatief. Iedereen wordt van harte uitgenodigd mee te denken en er is brede steun, zo bleek ook vrijdag: er was een divers gezelschap. Ter voorbereiding van de bijeenkomst was een notitie rondgestuurd: Bouwstenen. Het bevat een aantal voorstellen waarmee op een termijn van vier jaar tot een Zorgfonds zou kunnen worden gekomen. Juist omdat ik het initiatief waardeer zou ik de ‘trekkers’ van het Nationaal Zorgfonds een paar tips willen meegeven.

18 januari 2017
Thema(s):

Onder de weinig vrolijke en opwekkende titel 'What is left of the Left?' vond er op 12 en 13 januari 2017 een internationale conferentie plaats op de Universiteit van Haifa in Israël. Een aantal wetenschappers uit Israël, Amerika en Europa was daar bijeengebracht om zich te buigen over ’Alternatives for a progressive social-democratic platform in Israel, Europe and the US’. De organisatie was in handen van het ‘Haifa Center for German and European Studies’ en het Israel-bureau van de Duitse Friedrich Ebert Stiftung.

16 januari 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In de liberale opvatting is de overheid log en bureaucratisch, terwijl de markt zorgt voor dynamiek en innovatie. Door concurrentie van aanbieders van producten ontstaat een optimale match tussen vraag en aanbod tegen de ‘juiste’ prijs. Op het terrein van de gezondheidszorg lijkt dit echter niet zo te werken. Twee voorbeelden.

09 januari 2017
Thema(s):

Marijke Linthorst - In Medisch Contact van 14 december jl. stond een hilarisch stuk van Marcel Levi, tot 1 januari van dit jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC. Naar aanleiding van alle discussies en publicaties over het openbaar maken van ziekenhuistarieven had hij zich maar eens verdiept in de tarieven van zijn eigen ziekenhuis Wat bleek? Simpele ingrepen, zoals het verwijderen van keelamandelen, vinden niet meer plaats in het AMC. Deze behandelingen kunnen goedkoper, en kwalitatief net zo goed, plaats vinden in de reguliere ziekenhuizen.

18 december 2016
Thema(s):

In verband met de kerstvakantie deze week een dubbele blog. De eerstvolgende blog verschijnt op maandag 9 januari.

Marijke Linthorst - In Buitenhof van 6 november jl. gingen Marcel Levi, tot 1 januari a.s. bestuursvoorzitter van het AMC, en Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar VGZ, met elkaar in debat over initiatieven van VGZ om samen met zorgaanbieders te komen tot verbeteringen in de zorg.

11 december 2016
Thema(s):

Marijke Linthorst - Voor veel mensen zijn zorg-verzekeraars de kwaaie pier. Zij proberen op de stoel van de arts te gaan zitten en dwingen, vooral kleinere, zorgaanbieders om te ‘tekenen bij het kruisje’. Een graadmeter voor de onvrede is het feit dat al meer dan 188.000 mensen hun handtekening hebben gezet onder een oproep voor een Nationaal Zorgfonds. Ik ben zeker op een aantal punten kritisch op het optreden van sommige zorgverzekeraars.