09 oktober 2016
Thema(s):

Marijke Linthorst - Op 15 juli van dit jaar trokken twee hoogleraren en praktiserend specialisten, de heren Klein en Legemate, in de Volkskrant aan de bel. Zij pleitten voor het afschaffen van de 24-uursdiensten voor medisch specialisten. Een 24-uursdienst houdt in dat een arts na zijn gewone werkdag ’s nachts oproepbaar is en de dag daarna weer een gewone werkdag draait. De redenering van Klein en Legemate is volstrekt helder.

03 oktober 2016
Thema(s):

Jan van Muyden - Laat ik eerlijk zijn: ik weet het niet meer. Jarenlang ben ik al lid van een politieke partij (eerst een paar jaar PPR en daarna PvdA), vanuit de gedachte dat je als burger ook de verplichting hebt naar vermogen bij te dragen aan goed bestuur van ons prachtige land. Acht jaar was ik wethouder en bij mijn afscheid vroeg ik aandacht voor het maatschappelijk draagvlak voor het openbaar bestuur.

03 oktober 2016
Thema(s):

Marijke Linthorst - In de NRC van zaterdag 1 oktober jl. beschrijft redacteur Karel Berkhout haarscherp waarom het nieuwe geneesmiddel voor hepatitis-c, sofosbuvir, zo duur is. De fabrikant berekent niet de kostprijs van het product, maar telt alle uitgaven op die de samenleving kwijt zou zijn zonder het geneesmiddel (minder ziekenhuisopnames, minder verloren arbeidsuren, meer betaalde belastingen enzovoort). Die ‘besparingen’ leveren de prijs op die de fabrikant vraagt. De fabrikant kan dat doen omdat hij een monopoliepositie heeft.

27 september 2016
Thema(s): Internationale politiek

Over Westers populisme en het belang van nieuwe zekerheden

Marjolein Nieuwdorp - Amerikanen zijn verbitterd over Washington. Van de liberalen tot de conservatieven, over de gehele linie vinden Amerikanen dat politici immoreel handelen, dat het ze vooral om geld en macht te doen is. Ze hebben niet meer het gevoel dat de overheid hun belangen behartigt; ze zien vooral lobbypraktijken, corruptie en andere schandalen weerspiegeld in de, ook al zo gewantrouwde, media. Ze zien politici die niet goed samenwerken: DC staat symbool voor de tweedeling in de samenleving. En ongeacht wie er na 8 november het Witte huis bewoont: de polarisatie zal niet afnemen.

25 september 2016
Thema(s):

Marijke Linthorst - Er is een tendens om eenvoudige verrichtingen weg te halen bij academische ziekenhuizen. Op het eerste gezicht lijkt dat ook logisch. Waarom zou je een dure behandeling in een Universitair Medisch Centrum (umc) vergoeden, als dezelfde behandeling net zo goed gedaan kan worden in een goedkoper ziekenhuis? Er is zeker reden om hierover na te denken, maar dan wel in een bredere context.

19 september 2016
Thema(s):

Benjamin Panten - Echt blij zagen ze er niet uit de politici van SPD en CDU die zondagavond op televisie verschenen om de uitslag van de Berlijnse verkiezingen te duiden. De SPD werd weliswaar de weer de grootste partij en mag een nieuwe regering vormen, maar nog nooit had de SPD in Berlijn een zo slecht resultaat behaald en nog nooit won een partij met zo lage cijfers deelstaatverkiezingen. Een twijfelachtige eer die voorheen voorbehouden was aan de CDU, die in 1954 met 25.4 procent de verkiezingen wist te winnen in het Saarland.

19 september 2016
Thema(s): Gezondheid en zorg

Marijke Linthorst - De laatste jaren is de gezondheidszorg vooral beschouwd als een product. De kosten van de gezondheidszorg worden beschouwd als een ‘schadelast’, patiënten als consumenten. Dat laatste klopt overigens niet helemaal.

12 september 2016
Thema(s): Gezondheid en zorg

Marijke Linthorst - Zorgverleners houden meestal niet van administratie. Zij willen patiënten beter maken. Toch mag ook van hen worden verwacht dat zij zo efficiënt mogelijk omgaan met gemeenschapsgeld.

05 september 2016
Thema(s): Gezondheid en zorg

Marijke Linthorst - Begin augustus maakte zorgverzekeraar CZ de tarieven bekend van verrichtingen met een prijs tot €885. Op het openbaar maken van deze tarieven was onder meer aangedrongen door de Consumentenbond. Het maximale eigen risico voor verzekerden bedraagt €885. Tot dat bedrag kan het dus lonen om de tarieven die verschillende ziekenhuizen voor eenzelfde behandeling hanteren, te vergelijken.

05 september 2016
Thema(s): Gezondheid en zorg

Marijke Linthorst - In december 2014 stemde ik, met anderen, tegen het wetsvoorstel om de vrije artsenkeuze te beperken. Minister Schippers wilde met dit wetsvoorstel de zorgverzekeraars méér mogelijkheden geven om te sturen op prijs en kwaliteit van de zorg. Als kwalitatief slechte of te dure zorg niet meer (gedeeltelijk) vergoed zou worden, zou dit aanbod vanzelf verdwijnen. Ik was daar niet van overtuigd: van veel verrichtingen was niet duidelijk wat de kwaliteit was en hoe deze gemeten zou moeten worden. En dat is tot op grote hoogte nog steeds zo.