06 januari 2016
Thema(s):

Rene Cuperus - Net nog in 2015 was ik aanwezig op de SPD Bundesparteitag in Berlijn (11 en 12 december). Ik was daar samen met PvdA-Europees Parlementslid (en oud-FNV-voorzitter) Agnes Jongerius, en dat trof. Want op die Parteitag bleek zich iets bijzonders af te spelen. (Naast een groot debat over vluchtelingenpolitiek en de toekomst van Europa.)

06 januari 2016
Thema(s):

Op zaterdag 31 oktober organiseerde de Wiardi Beckman Stichting, in samenwerking met het Centrum voor Lokaal Bestuur, de conferentie ‘Een arbeidsmarkt voor iedereen’. In een aantal workshops gingen mensen als Monika Sie, Frank Vandenbroucke, Ad Melkert, Staf Depla, Joyce Langenacker, John Kerstens en Bas van Drooge de discussie aan. Hieronder de verslagen.

06 januari 2016
Thema(s):

Kim de Jong - Verslag workshop ‘125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking’ op 31 oktober 2015. Aan deze workshop namen onder andere Hans Spigt (Aanjager banenafspraak overheidssector) en Agnes Schaap (wethouder Wijchen) deel.

Jacqueline Kalk, secretaris van het Centrum voor Lokaal Bestuur, licht het onderwerp van de workshop toe: wat kunnen gemeenten doen om de 25.000 extra banen te creëren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zoals dit is afgesproken in het Sociaal Akkoord? Wat is er tot nu toe gerealiseerd en voor welke uitdagingen staan we nog?

08 december 2015
Thema(s):

Bert Ummelen - In 95 jaar niet gebeurd. Maar nu zette The New York Times zijn hoofdredactionele commentaar op de voorpagina. Een witheet stukje, met de kop ‘De wapen-epidemie’. Over het gemak waarmee je in de VS aan automatische vuurwapens kunt komen.

Op het jongste bloedbad in San Bernardino is het stempel van jihadisme gedrukt. Terecht? Was er dan geen sprake van een conflict in de werksfeer?

07 december 2015
Thema(s):

Gerard Bosman - Op 3 december 2015 bericht de NRC dat het kabinet tracht haar belastingplan te redden door een deal met CDA en D66 in de Eerste Kamer door het gemeentelijk belastinggebied te verruimen. Het is een dom plan, want het levert niks voor de mensen die het nodig hebben, zoals werkzoekenden. En het is ook kitsch, want klein is lang niet altijd beter.

16 november 2015
Thema(s):

Verslag workshop ‘Nieuw werk maken, hoe doen we dat?’ op 31 oktober 2015 door Janneke Holman. Aan deze workshop namen onder andere Monika Sie (directeur WBS), Ronald Blonk (onderzoeker bij TNO), Ina von Pickartz (vakbondsbestuurder in Groningen), Leen Hoffman (econoom), John Kerstens (Tweede Kamerlid), Frank Vandenbroucke (voormalige Belgisch minister van Sociale Zaken), Klaas Terpstra.

16 november 2015
Thema(s):

Verslag workshop ‘De vernieuwing van de sociale werkvoorziening: do’s & don’ts’ op 31 oktober 2015 door Jan Erik Keman. Aan deze workshop namen onder andere Bas van Drooge (directeur DZB Leiden), Auke Blauwbroek (PvdA Tilburg), Joyce Langenacker (wethouder Haarlem) en Dennis Boutkan (gemeenteraadslid Amsterdam) deel.

16 november 2015
Thema(s):

Verslag workshop ‘Wat zijn de kansen voor nieuw sociaal ondernemerschap en nieuwe vormen van lokaal MVO?’ op 31 oktober 2015 door Mathijs Plukaard. Aan deze workshop namen onder andere Yuri Starrenburg (projectleider sociaal ondernemen Eindhoven en voorzitter van de Stichting Prestatieladder Socialer ondernemen), Staf Depla (wethouder Eindhoven), Marko Bos (directeur economische zaken van de SER) en Bert Otten (fellow WBS) deel.

06 november 2015
Thema(s):

Annelies Pilon - Hoe breng je voor- en tegenstanders van de komst van asielzoekerscentra met elkaar in gesprek? Dus geen spreekkoren (‘Daar moet een piemel in’) of zwijgend met een briefje voor je mond (‘Vluchtelingen welkom, PVV en Wilders niet’)? Simpel genoeg. Vraag het maar aan een bijna 7-jarige.

20 oktober 2015
Thema(s): Internationale politiek, Veiligheid

Rebecca van der Meer - Aan de hand van spanningen tussen het Oosten en het Westen organiseerde het JASON instituut op 8 oktober een conferentie in het Vredespaleis, met als casus het huidige conflict in Oekraïne. Onder andere binnen de NAVO wordt er afgevraagd hoe gereageerd moet worden op deze hybride vormen van oorlog. Tijdens de bijeenkomst spraken verschillende internationale sprekers met expertise op gebieden als het internationale recht, defensie, internationale relaties en media over een mogelijk antwoord.