Activiteiten

De WBS stelt zich ten doel om urgente maatschappelijke vraagstukken te signaleren, deze wetenschappelijk te analyseren vanuit een langetermijnperspectief en sociaal-democratisch gezindheid, en er toekomstgericht over te adviseren.

Te midden van de naschokken van de bankencrisis van 2008 zijn Nederland en Europa zich aan het heruitvinden. De bestuurlijke en financiële logica dreigen daarbij te overheersen. Tegen die achtergrond is het van belang dat de sociaal-democratie herkenbaar en betrouwbaar is op een aantal kernwaarden en –doelstellingen. Met het Van waarde-project heeft de WBS dit morele kompas van de sociaal-democratie willen actualiseren en ijken aan de dromen en verzuchtingen van de mensen.

De WBS wil met haar werkwijze deze ‘doorbloede’ manier van politiek bedrijven in de sociaal-democratie benoemen, bundelen en versterken. Het gaat daarbij telkens om:

  1. het optekenen van persoonlijke aspiraties en problemen van de mensen: van de klassieke aanklachten tegen slechte arbeidsomstandigheden tot hedendaagse wensen om ontplooiing binnen het werk op een enigszins ontspannen wijze te combineren met de rest van het leven;
  2. de verbinding van die persoonlijke verhalen met wetenschappelijke analyse en maatschappijkritiek (van welke trends maken deze persoonlijke ervaringen deel uit, welke daarvan willen we bevorderen, welke afremmen) en vergezichten (hoe zou een betere samenleving er uit zien), waarmee de stap van persoonlijke problemen naar publieke issues wordt gemaakt;
  3. reflectie op het succes en falen van ‘concrete hervormingsarbeid’ in die wenselijke richting - mede via internationale vergelijking - met als resultaat een visie op wat ons te doen staat.

Zie voor een gedetailleerd overzicht van onze werkzaamheden het WBS werkprogramma 2014-2017.