Het curatorium van de WBS bestaat uit:

  • Hans Andersson (penningmeester)
  • Felix Rottenberg (voorzitter)
  • Attje Kuiken
  • Mark Elchardus
  • Esther-Mirjam Sent
  • Klara Boonstra (secretaris)
  • Kees Aarts
  • Egbert de Vries
  • Hans Schenk