Den Uyl-leerstoel

Aan de Universiteit van Amsterdam heeft de Wiardi Beckman Stichting sinds 1988 de Dr. J.M. den Uyl-leerstoel. De ontwikkelingen in het democratisch socialisme, in relatie tot wetenschap en samenleving, gelden hierbij als leeropdracht.

De leerstoel wordt bekleed door dr. S.L. de Lange, universitair hoofddocent politicologie aan de UvA, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, lid van de Raad van Advies van ProDemos. Eerder was zij als Jean Monnet Fellow verbonden aan het Robert Schuman Centre for Advanced Studies van het European University Institute (Florence).

Eerder vervulden Jan Pronk, Ad Oele, Ed van Thijn, Ad Geelhoed en Frank Vandenbroucke dit hoogleraarschap.

Het curatorium van de leerstoel bestaat uit: prof. dr. J.Th.J. (Joop) van den Berg (oud-directeur WBS), prof. dr. W. (Wouter) van der Brug en prof. dr. M.R. (Mark) Rutgers (beiden hoogleraar in de faculteit der Maatschappijwetenschappen aan de UvA).