Interviews met mensen uit het land

Interviews met mensen uit het land

Voor Van waarde heeft de WBS-staf een groot aantal individuele gesprekken gevoerd met mensen verspreid door het land, die in verschillende beroepen werkzaam zijn. Hun ambities, hun zorgen, de hindernissen die ze tegenkomen, hun helpers en de rol van de politiek kwamen in die gesprekken aan de orde. Esther was een van de mensen die we spraken. De interviews zijn bijeengebracht in de bundel 'Vooruit - De verzwegen politiek van het dagelijks leven' die tegelijkertijd met dit essay bij Van Gennep verschijnt. Met deze werkwijze hebben we ons politieke programma willen verankeren in de verzuchtingen en dromen van mensen die we politiek willen vertegenwoordigen.