In deze laatste openbare lezing van Tony Judt, getiteld ‘What is Living and What is Dead in Social Democracy’, houdt Judt een gepassioneerd pleidooi voor een herwaardering van de welvaartsstaat. De lezing vond plaats najaar 2009. Tony Judt is op 6 augustus 2010 overleden aan ALS.
Hij vertelt hoe onze westerse welvaartsstaat geworteld is in de verschrikkingen van de eerste helft van de twintigste eeuw. En hij observeert hoe de zorgvuldig geconstrueerde sociale voorzieningen die daarna zijn opgebouwd, de afgelopen dertig jaar weer zijn afgebroken. De sociaal-democratie heeft te lijden gehad van haar eigen succes. De voorspoed en vrede die zij bracht, maakte dat mensen vergaten wat de bestaansreden van onze welvaartsstaat was.