CPB: 'Loonongelijkheid in Nederland stijgt'

Het CPB-rapport 'Loonongelijkheid in Nederland stijgt' (december 2012) is te downloaden van de website van het CPB.