juni 2012

 • Thema's:

  Miljoenen Nederlanders zijn uit idealisme vrijwillig actief bij een sportvereniging, actieclub of levensbeschouwelijke organisatie. Toch delen veel mensen de opvatting dat het met de samenleving slecht gaat, hoewel het hen persoonlijk goed gaat. Individueel doen we aan vrijwilligerswerk en hebben we idealen, maar het blijkt moeilijk om je onderdeel te voelen van een collectief van betrokken, actieve en idealistische mensen.

april 2012

 • Thema's: Arbeid

  PvdA Den Haag organiseert een conferentie over werk. Monika Sie zal daar praten over het Van Waarde-onderzoek. De aankondiging staat hieronder.

  Den Haag werkt!
  Veel burgers dreigen hun baan te verliezen of hebben moeite passend werk te vinden. Dit komt door de economische crisis, de forse bezuinigingen en de marktwerking in de publieke sector. Niet alleen staat daarmee de bestaanszekerheid van veel mensen onder druk, maar ook de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving.

maart 2012

februari 2012

 • Thema's: Binding

  Op woensdagavond 1 februari organiseert de Wiardi Beckman Stichting een debat over binding, samenleven en zeggenschap. Het debat is onderdeel van het onderzoek ‘Van waarde – Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw’.

  Wat hebben mensen nodig om op een prettige manier samen te leven in de buurt? Wat maakt dat mensen zich vaak machteloos voelen tegenover overheidsinstanties en helpdesks? Hoe kunnen we weer samen regelen wat wij collectief van belang vinden? En wat kan de politiek daarin betekenen?

november 2011

september 2011

 • Een discussie over de eigentijdse invulling van het verheffingsideaal.

  Dinsdag 13 september, Paard van Troje, Den Haag
  Met onder meer Job Cohen en Lodewijk Asscher

  In de ‘Van Waarde’ reeks over herijking van de sociaaldemocratie voor de 21e eeuw is de tweede aflevering verschenen. Het doorgeven van het goede leven is de inzet van S&D 7/8, waarbij het traditionele ideaal van ‘verheffing’ als uitgangspunt is genomen om actuele problemen van opvoeding, onderwijs en overdracht van waarden tegen het licht te houden.

juni 2011

 • Op 29 juni a.s. presenteert de WBS in de Rode Hoed te Amsterdam het eerste deel van haar onderzoek Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw. Inzet dit keer is de modernisering van bestaanszekerheid, een begrip dat we achter ons gelaten dachten te hebben maar dat de afgelopen jaren met kracht terugkeert op de politieke agenda.