• Overig

  De Wiardi Beckman Stichting onderzoekt de schakels in de migratieketen; van brandhaard tot integratie en van vertrek naar bestemming.

  We interviewen betrokkenen en lokale deskundigen. De bevindingen bespreken we met wetenschappers, politici en deskundigen uit het veld, en leggen we naast beschikbaar onderzoek. Op deze site kunt u ons onderzoek volgen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de PvdA-Eurodelegatie en het WBS Europafonds. Zie: http://vanwaardeinternationaal.nl/

 • Overig

  Van Waarde Lokaal is een actieonderzoek naar de veranderingen in de zorg en rondom werk. Zie: www.vanwaardelokaal.nl

 • Rapport

  Deze publicatie is een coproductie van het Centrum voor Lokaal Bestuur en de Wiardi Beckman Stichting

  Michiel Emmelkamp, Menno Hurenkamp, Gert-Jan Leerink, Jacqueline Kalk - Afgelopen juli vertelde Margriet de Jager (wethouder voor de lokale partij Deventer Belang) in het televisieprogramma Nieuwsuur trots dat buurmannen en bijstandsgerechtigden voortaan ouderen en gehandicapten konden verzorgen.

 • S&D
 • S&D
 • S&D

  De derde Van waarde-S&D gaat in op al deze vragen rond arbeid. De S&D werd gepresenteerd tijdens een debat in Groningen.

 • S&D

  Het nieuwste nummer van S&D gaat, net als het vorige nummer, vooral over het WBS-onderzoek ‘Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw’. Dit keer is het onderwerp verheffing – een oud sociaal-democratische ideaal dat veel heftige reactie oproept, zowel positieve als negatieve. De S&D werd gepresenteerd tijdens een debat in Den Haag.

 • S&D

  Dit nummer van S&D en de vier volgende nummers zijn grotendeels gewijd van het WBS-onderzoek ’Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw’. Centraal staan hierin de vragen: wat is voor ons van waarde (in het licht van onze gedeelde idealen en beginselen)? Hoe staat dat onder druk? En: wat staat ons te doen? In dit dikke mei/juni-nummer worden deze vragen gesteld wat betreft onze bestaanszekerheid. De S&D werd gepresenteerd tijdens een debat in Amsterdam.