• Werk zit mensen hoog. Ogenschijnlijk doet de Nederlandse arbeidsmarkt het uitstekend, zeker in vergelijking met landen om ons heen. Maar er is veel onvrede: over de grote flexibiliteit die van mensen geëist wordt, over de onzekerheid van werken op basis van tijdelijke contracten, over het gedrang aan de onderkant van de arbeidsmarkt, over de beperkte autonomie van professionals en over de uitholling van zeggenschap van werknemers.
  Tegelijkertijd leeft er ontevredenheid onder mensen die ogenschijnlijk een prima baan hebben. Zij zoeken naar goed werk en naar een balans tussen werk en de rest van het leven. Hoe kunnen we zorgen voor goed werk voor iedereen? En wat staat er tussen het ideaal van goed werk en de praktijk van vandaag?

 • Beschrijving (door WBS aan te leveren)

 • Heden ten dage verwijst 'politieke economie' naar een grote variëteit van het bestuderen van economie en het politieke gedrag. Dit in een straal van het combineren van economie met andere doelen, dit om de fundamentele veronderstellingen te gebruiken voor de uitdaging van de orthodoxe economisten.

  Bron: Wikipedia

 • Beschrijving (door WBS aan te leveren)

 • Beschrijving (door WBS aan te leveren)

 • Beschrijving (door WBS aan te leveren)

 • Beschrijving (door WBS aan te leveren)

 • Sociaaldemocratie is de aanduiding voor een politieke beweging die op democratische wijze binnen de bestaande maatschappelijke of politieke orde een sociale wetgeving of een geleidelijke hervorming op grond van min of meer egalitaire beginselen voorstaat.

  Bron: Wikipedia

 • De condities waaronder de verzorgingsstaat bestaanszekerheid kon garanderen de afgelopen decennia zijn voor een aanzienlijk deel ongedaan gemaakt door de mondiale liberalisering van markten, de introductie van marktwerking in de publieke sector, en door de individualisering van verantwoordelijkheden. De klassieke bestaansonzekerheid sluipt hierdoor tragischer wijs terug in het leven. Bovendien heeft de onevenwichtige en onverwerkte modernisering een nieuw soort, breed gevoelde ‘toekomst-onzekerheid’ tot gevolg.
  De WBS onderzoekt bestaanszekerheid in het kader van haar onderzoek ‘Van waarde – Sociaal-democratie voor de 21e eeuw’. De eerste resultaten staan in eerste aan Van waarde gewijde S&D.

 • In de krant lezen we over ouderen die pas na een paar weken dood in huis gevonden worden. Maar als je na een valpartij met racefiets bloedend op de grond ligt, schieten omstanders wel degelijk toe om te helpen. We balen van het gesjoemel met cijfers van de Griekse regering, maar we voelen ons ook verbonden met de Grieken die niet eens een referendum in eigen land mogen houden.
  Het is een hardnekkige mythe dat mensen zelf tot binding overgaan. Voor binding in de buurt zijn lokale instituties nodig, zoals scholen, zwembaden, sportcentra en culturele instellingen. Voor Europese binding hebben we een Europees publiek debat nodig. Kunnen we de instituties die voor samenhang zorgen zelf weer gaan organiseren – van bibliotheken tot een Europees publiek debat? En wat kan de politiek daarin doen?

 • Het onderzoek ‘Van waarde – sociaal-democratie voor de 21e eeuw’ besluit met een discussie over de levensloop.
  Leren doen we ons leven lang. We krijgen geen kinderen meer als we twintig zijn, maar vaak pas na onze dertigste. De sandwichgeneratie draagt zorg voor ouders en kleine kinderen tegelijkertijd. En met een beetje mazzel vieren we als we 92 zijn ons zilveren pensioneringsjubileum.
  Maar ons hele systeem – van fiscale regelingen, tot de manier waarop de sociale zekerheid is vormgegeven en de manier waarop we leren en carrière maken - lijkt nog een 19e eeuws patroon te volgen. Dat heeft een grote impact op de kwaliteit van het leven en de betaalbaarheid van sociale voorzieningen. Er bestaat grote behoefte aan een modern levensloopbeleid.

 • Wat is van waarde als we het over verheffing hebben, dat oude sociaal-democratische ideaal dat zoveel positieve én negatieve reacties oproept? Hoe staat verheffing onder druk? En hoe kunnen we daar iets aan doen? Deze drie vragen staan centraal in het onderzoek Van waarde – Sociaal-democratie voor de 21e eeuw: verheffing.

  P.C. Hooftstraat of voedselbank? Oh oh Cherso of vioolles? In het debat over bestaanszekerheid kwam naar voren dat bestaanszekerheid van belang is als startbaan naar emancipatoire vrijheid. Maar waartoe zijn we eigenlijk vrij? En hoe kunnen we wat we van waarde vinden overdragen?