Werk zit mensen hoog. Ogenschijnlijk doet de Nederlandse arbeidsmarkt het uitstekend, zeker in vergelijking met landen om ons heen. Maar er is veel onvrede: over de grote flexibiliteit die van mensen geëist wordt, over de onzekerheid van werken op basis van tijdelijke contracten, over het gedrang aan de onderkant van de arbeidsmarkt, over de beperkte autonomie van professionals en over de uitholling van zeggenschap van werknemers.
Tegelijkertijd leeft er ontevredenheid onder mensen die ogenschijnlijk een prima baan hebben. Zij zoeken naar goed werk en naar een balans tussen werk en de rest van het leven. Hoe kunnen we zorgen voor goed werk voor iedereen? En wat staat er tussen het ideaal van goed werk en de praktijk van vandaag?

S&D

De derde Van waarde-S&D gaat in op al deze vragen rond arbeid. De S&D werd gepresenteerd tijdens een debat in Groningen.

24 november, 2011 - 19:30 - 22:30
Monika Sie Dhian Ho & Frans Becker
Frans Becker & Pim Paulusma
Dave Stynen & Hans de Witte
Gabriël van den Brink, Thijs Jansen & Jos Kole
Mariëtte Hamer
Ronald Dekker
Arjen Edzes & Jouke van Dijk
Rudi Wielers
Anneke van Doorne-Huiskes
Heleen de Coninck
Bert Otten en Patrick Vermeulen
Hans Wansink
Arie van der Hek