De condities waaronder de verzorgingsstaat bestaanszekerheid kon garanderen de afgelopen decennia zijn voor een aanzienlijk deel ongedaan gemaakt door de mondiale liberalisering van markten, de introductie van marktwerking in de publieke sector, en door de individualisering van verantwoordelijkheden. De klassieke bestaansonzekerheid sluipt hierdoor tragischer wijs terug in het leven. Bovendien heeft de onevenwichtige en onverwerkte modernisering een nieuw soort, breed gevoelde ‘toekomst-onzekerheid’ tot gevolg.
De WBS onderzoekt bestaanszekerheid in het kader van haar onderzoek ‘Van waarde – Sociaal-democratie voor de 21e eeuw’. De eerste resultaten staan in eerste aan Van waarde gewijde S&D.

S&D

Dit nummer van S&D en de vier volgende nummers zijn grotendeels gewijd van het WBS-onderzoek ’Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw’. Centraal staan hierin de vragen: wat is voor ons van waarde (in het licht van onze gedeelde idealen en beginselen)? Hoe staat dat onder druk? En: wat staat ons te doen? In dit dikke mei/juni-nummer worden deze vragen gesteld wat betreft onze bestaanszekerheid. De S&D werd gepresenteerd tijdens een debat in Amsterdam.