Heden ten dage verwijst 'politieke economie' naar een grote variëteit van het bestuderen van economie en het politieke gedrag. Dit in een straal van het combineren van economie met andere doelen, dit om de fundamentele veronderstellingen te gebruiken voor de uitdaging van de orthodoxe economisten.

Bron: Wikipedia