Het onderzoek ‘Van waarde – sociaal-democratie voor de 21e eeuw’ besluit met een discussie over de levensloop.
Leren doen we ons leven lang. We krijgen geen kinderen meer als we twintig zijn, maar vaak pas na onze dertigste. De sandwichgeneratie draagt zorg voor ouders en kleine kinderen tegelijkertijd. En met een beetje mazzel vieren we als we 92 zijn ons zilveren pensioneringsjubileum.
Maar ons hele systeem – van fiscale regelingen, tot de manier waarop de sociale zekerheid is vormgegeven en de manier waarop we leren en carrière maken - lijkt nog een 19e eeuws patroon te volgen. Dat heeft een grote impact op de kwaliteit van het leven en de betaalbaarheid van sociale voorzieningen. Er bestaat grote behoefte aan een modern levensloopbeleid.

28 maart, 2012 - 19:30 - 22:30
Monika Sie Dhian Ho & Frans Becker