Van Waarde over Sociaal-democratie

Sociaaldemocratie is de aanduiding voor een politieke beweging die op democratische wijze binnen de bestaande maatschappelijke of politieke orde een sociale wetgeving of een geleidelijke hervorming op grond van min of meer egalitaire beginselen voorstaat.

Bron: Wikipedia

S&D

Dit nummer van S&D en de vier volgende nummers zijn grotendeels gewijd van het WBS-onderzoek ’Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw’. Centraal staan hierin de vragen: wat is voor ons van waarde (in het licht van onze gedeelde idealen en beginselen)? Hoe staat dat onder druk? En: wat staat ons te doen? In dit dikke mei/juni-nummer worden deze vragen gesteld wat betreft onze bestaanszekerheid. De S&D werd gepresenteerd tijdens een debat in Amsterdam.