Het WBS-Europafonds is in 2011 opgericht met als doelstelling het debat over Europa in de Nederlandse sociaal-democratie weer op gang te brengen en te stimuleren.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de activiteiten van het WBS Europafonds.

Tweede Ieke van den Burg-prijs uitgereikt
De ESRB (European Systemic Risk Board), onderdeel van de Europese Centrale Bank, heeft voor de tweede keer de ‘Ieke van den Burg Prize for Research on Systemic Risk’ uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse conferentie van de ESRB op 22 en 23 september 2016 in Frankfurt.

Na een zeer competitief selectieproces dat bestond uit drie rondes en meerdere blind peer reviews, heeft een selectiepanel van de Advisory Scientific Committee (ASC) van de ESRB besloten de prijs toe te kennen aan twee winnaars:

1. Matthias Efing met zijn paper ‘Arbitraging the Basel Securitization Framework: Evidence from German ABS Investment’.
2. Sergey Chernenko en Adi Sunderam met hun paper ‘Liquidity Transformation in Asset Management: Evidence from the Cash Holdings of Mutual Funds'.

Ieke van den Burg was oprichter-lid van de ASC van de ESRB van 2011 tot aan haar overlijden in 2014. Daarnaast was zij onder andere lid van het Europees Parlement voor de PvdA van 1999 tot 2009, en van 2011 tot aan haar overlijden voorzitter van het WBS Europafonds.

De Ieke van den Burg-prijs is een jaarlijkse waardering voor onderzoek dat wordt gedaan in de geest van Ieke’s motto dat financiën de samenleving moeten dienen. De prijs is voor het eerst in 2015 uitgereikt.

Van Waarde Internationaal
De Wiardi Beckman Stichting onderzoekt de schakels in de migratieketen; van brandhaard tot integratie en van vertrek naar bestemming. We interviewen betrokkenen en lokale deskundigen. De bevindingen bespreken we met wetenschappers, politici en deskundigen uit het veld, en leggen we naast beschikbaar onderzoek. Op deze site kunt u ons onderzoek volgen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het WBS Europafonds.

Helsinki 40
In augustus 2015 is het veertig jaar geleden werden de Helsinki Akkoorden gesloten, hetgeen een opmaat betekende voor langzamerhand verbeterde verhoudingen tussen Oost en West. Van die verbeterde verhoudingen is weinig over. Om die reden is het WBS Europafonds een project gestart waarin nagegaan wordt hoe het zo fout heeft kunnen gaan tussen Moskou en de Westerse wereld en hoe daar door sociaal-democraten op gereageerd kan of moet worden. Het project bestaat uit een debat op de website van de wbs en uit een onderzoek dat in het najaar van 2016 zal resulteren in een essay.

 • Klik hier voor het debat.

Back to the future: Cold War revisited?
De groeiende spanning tussen Rusland en het Westen zet vraagtekens bij de veiligheid in Europa. Zijn de illegale annexatie van de Krim door Rusland en het aanhoudend conflict in Oost-Oekraïne tekenen van een nieuwe Koude Oorlog? Over dit vraagstuk vond op zaterdag 12 september 2015 in De Balie in Amsterdam een bijeenkomst plaats met verschillende buitenlandse panelleden en de minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders.

Eerste Ieke van den Burg-prijs uitgereikt
Vrijdag 29 mei 2015 werd in Frankfurt de eerste Ieke van den Burg-prijs uitgereikt voor onderzoek naar systeemrisico’s aan Claire Célérier en Boris Vallée. De jury zei over hun paper: ‘Erg goed, hoogst origineel, met grote relevantie voor beleid: Ieke zou het geweldig hebben gevonden’.

Célérier en Vallée schreven een paper met de titel ‘The Motives For Financial Complexity: An Empirical Investigation’. De auteurs zijn twee veelbelovende jonge Franse economen. Ze laten in hun paper zien dat complexiteit vaak door banken wordt gebruikt als een manier om aan concurrentie te ontsnappen en hun klanten om de tuin te leiden door verwarring te scheppen. De jury, bestaand uit Martin Hellwig, Marco Pagano, André Sapir, Viral Acharya en Markus Brunnermeier, koos hun paper uit 49 inzendingen.

De volgende twee papers werden aangewezen als runners-up:
1. ‘Credit Default Swap Spreads and Systemic Financial Risk’ door Stefano Giglio
2. ‘Bank Recapitalizations and Lending: A Little Is Not Enough’ door Timotej Homar.

De staat van de Europese Unie
Hoe komen we uit de economische crisis: linksom of rechtsom? Die vraag stond centraal tijdens het debat dat de Wiardi Beckman Stichting, het Europafonds en de TeldersStichting, in samenwerking met het Montesquieu Instituut, maandag 20 april 2015 organiseerden in Studio Dudok in Den Haag.

 • Lees hier het verslag.

ESRB stelt ‘Ieke van den Burg-prijs’ in
De European Systemic Risk Board (ESRB) heeft een jaarlijkse prijs ingesteld ter herinnering aan Ieke van de Burg die van 2011 tot aan haar dood in 2014 deel uitmaakte van de Advisory Scientific Committee van de ERSB.
De Advisory Scientific Committee (ASC) heeft de Ieke van den Burg Prize for Research on Systemic Risk ingesteld om zo de aandacht te vestigen op uitmuntend onderzoek door jonge academici op een van de onderwerpen waarmee de ESRB zich bezighoudt. Ieke van den Burg was een groot pleitbezorger van de notie dat financiën de samenleving moeten dienen en deze prijs wordt ook in die geest toegekend.

 • Meer informatie over de prijs, de ESRB en de ASC vindt u hier.

Hoe sociaal wordt Europa?
Wat betekent dat eigenlijk, een Europese Sociale Unie? Daarover verschillen — ook binnen de sociaal-democratie — de opvattingen. Leggen we een stevig accent op een actieve ondersteunende rol voor de EU, die de lidstaten in staat stelt een goed sociaal beleid te voeren, of is het beter dat vooral de lidstaten zelf investeren in stevig aan de tijd aangepaste verzorgingsarrangementen? En wat zijn de internationale, economische-financiële en geopolitieke factoren die een rol spelen in de praktische haalbaarheid van een Europese Sociale Unie? Over deze vraag organiseerden het WBS-Europafonds en de PvdA Werkgroep Europa op woensdagavond 29 oktober 2014 een debat in Studio Dudok Den Haag. Deelnemers aan het debat waren: Frank Vandenbroucke, Paul de Beer, Luiza Bialasiewicz en Peter-Wim Zuidhof. Het debat werd geleid door Gerard Rinse Oosterwijk, landelijk voorzitter van de PvdA Werkgroep Europa.

Ieke van den Burg overleden
In de vroege ochtend van zondag 28 september 2014 overleed Ieke van den Burg, oud-vakbondsbestuurder, voormalig PvdA-Europarlementariër en voorzitter van het WBS Europafonds. Ze was al enige tijd ziek, maar haar einde kwam toch onverwacht. Onvermoeibaar heeft Ieke zich voortdurend ingezet voor een sociaal en democratisch Europa. Tijdens de herdenkingsdienst heeft Monika Sie de ‘Ieke van den Burg-fellowship’ gepresenteerd. De WBS en de PvdA-eurodelegatie hebben deze fellowship gezamenlijk ingesteld en bieden zo een master student voor zes maanden de mogelijkheid om ‘werkenderwijs te reflecteren’ op een socialer Europa, in de geest van Ieke van den Burg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Pilon (apilon@wbs.nl).

 • Lees hier het In Memoriam dat Jan Marinus Wiersma schreef.

Brexit?
Maandag 15 september 2014 organiseerde het Europafonds in samenwerking met de WBS, Policy Network en Clingendael een bijeenkomst over het Brits referendum over de vraag of Groot-Brittannie in of uit de EU moet met als keynote spreker Roger Liddle, voormalig Europa-adviseur van Tony Blair, Peter Mandelson en José Manuel Barroso. Momenteel is hij ‘’frontbench spokesperson on Europe’’ voor de Britse Labour Party in de House of Lords, en voorzitter van de Britse denktank Policy Network.

 • Lees hier het artikel dat Rene Cuperus naar aanleiding van de bijeenkomst schreef.

Een nieuwe agenda voor Europa
Op vrijdagavond 27 juni 2014 vond de bijeenkomst ‘Een nieuwe agenda voor Europa’ plaats in Spui25 in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst werd met twee van de nieuw gekozen Europarlementariërs, Agnes Jongerius en Kati Piri, teruggekeken naar de verkiezingen en vooruitgekeken naar de komende jaren, met het nieuwe Europees Parlement en een nieuwe Europese Commissie. De bijeenkomst bestond uit twee panels. In het eerste panel, geleid door Jan Marinus Wiersma en met René Cuperus en Kati Piri, is gesproken over de associatieverdragen die die dag gesloten zijn met Oekraïne, Georgië en Moldavië. Ook werd stilgestaan bij de Europese Top in Brussel waarbij Jean-Claude Juncker officieel is voorgedragen door de regeringsleiders als voorzitter van de Europese Commissie.
Het tweede panel - met Ieke van den Burg, Jan Cremers en Agnes Jongerius - stond in het teken van sociaal Europa: wat wordt eronder verstaan en wat is nog nodig om van een echt sociaal Europa te spreken. Aanleiding voor deze discussie vormde de aanbieding van het eerste exemplaar van 'Voorbij de retoriek, sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken' door Ieke van den Burg aan Agnes Jongerius.

Voorbij de retoriek
Op 12 mei 2014 verscheen 'Voorbij de retoriek, sociaal Europa vanuit twaalf invalshoeken', uitgegeven door het WBS Europafonds in samenwerking met Van Gennep Amsterdam. Het eerste exemplaar van het boek is overhandigd aan Agnes Jongerius, PvdA-Europarlementariër en in die hoedanigheid woordvoerder werkgelegenheid en sociale zaken.

Expert meeting 'Promoting the Rule of Law'
Maandag 17 februari 2014 vond in Het Humanity House in Den Haag een expertbijeenkomst plaats met een inleidende speech van Frans Timmermans. De bijeenkomst ging over de bescherming van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. Deze bijeenkomst werd georganiseerd samen met de PES, FEPS en het European Forum for Democracy and Solidarity.

 • Het verslag van de bijeenkomst vindt u hier .

Robert Kuttner: The Task Rabbit Economy
Op 8 november 2013 organiseerde het Europafonds samen met Spui 25 van de UvA een speciale bijeenkomst met Robert Kuttner, Amerikaans econoom, journalist en columnist. Robert Kuttner sprak over The task Rabbit Economy, or the Demise of the Middle Class. Hij trok daarbij een vergelijking met de ontwikkelingen in Europa. Wat kunnen we hier verwachten? Catelene Passchier (FNV) en Wiemer Salverda (AIAS) reageerden. Bieden Nederland en de Europese Unie betere perspectieven? Ieke van den Burg (Europafonds WBS) modereerde het debat. Al eerder leerden wij Kuttner kennen als een stimulerend onderzoeker en verteller. Onder meer schreef hij een bijdrage aan het WBS-boek Lessen uit de crash. Een antwoord op de financiële crisis (2012) getiteld Laissez-faire, mondialisering en politieke democratie. Zijn huidige onderzoek richt zich op de gevolgen van de internationale economische crisis voor de verzorgingsstaat en arbeidsmarkt in verschillende landen.

 • De titel van de bijeenkomst is ontleend aan zijn recente publicatie in The American Prospect.
 • Het verslag van de bijeenkomst vindt u hier .

Wat wil jij met Europa?
Op 8 juni 2013 vond in de Central Studios in Utrecht het Europafestival plaats, mede mogelijk gemaakt door het WBS Europafonds. De dag vormde de afsluiting van drie maanden debat in de PvdA over de Europese Unie, in aanloop naar de Europese verkiezingen van 2014. Door middel van debatten in afdelingen, een canvaszaterdag in mei en een website zijn ideeen ingezameld die tijdens het festival zijn overhandigd aan Diederik Samsom, voorzitter van de programmacommissie voor de verkiezingen van het Europees Parlement volgend jaar.

 • Bekijk hier de website Wat wil jij met Europa? waar door middel van zogenaamde 'queetz' ideeën zijn ingediend. Ook vindt u hier drie scenariofilmpjes.
 • Lees hier de toespraak van Diederik Samsom tijdens het Europafestival op 8 juni 2013.

Europa dat ben jij
Op 25 april 2013 organiseerden zes studenten van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het WBS Europafonds een dag over Europa voor Havo-leerlingen van het Bonifatius College in Utrecht. Het thema van de dag was 'Europa dat ben jij'.

 • De studenten van de faculteit Geesteswetenschappen maakten een videoverslag van de dag.

De politiek van de euro
Op 20 maart verscheen 'De politiek van de euro, biografie van een kwetsbare munt'. Het eerste exemplaar van het boek is overhandigd aan Jeroen Dijsselbloem, minister van financiën en voorzitter van de eurogroep. U kunt het boek bestellen door een e-mail te sturen naar info@wbs.nl.

 • Lees hier het verslag van de boekpresentatie.
 • Bekijk hier de foto's van de boekpresentatie.

Forumdebat: Wijst Van Rompuy de weg?
Tijdens de EU-top van 13 en 14 december worden belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van Europa. Ter voorbereiding van deze top heeft de Raadsvoorzitter, Herman van Rompuy, het tussentijdsrapport ‘Naar een echte monetaire en economische unie’ uitgebracht. Op het forumdebat ‘Wijst Van Rompuy de weg’ worden vragen gesteld bij zijn plannen. U wordt van harte uitgenodigd om mee te discussiëren.

Copenhagen Revisited
Een van de projecten die het WBS Europafonds steunt, is het Copenhagen Revisited-programma. Dit is een tweejarig onderzoeksprogramma over de toekomst van het Europese uitbreidingsproces.

 • Op 21 februari 2013 nam Boris Tadic, oud-president van Servië, een exemplaar in ontvangst tijdens de bijeenkomst 'Ever closer Balkan' op Instituut Clingendael. Lees hier het verslag.

Solidar
Het WBS Europafonds heeft onlangs een pilot-project van Solidar gesteund. Voor dit project werd onderzoek verricht naar de ‘werkende armen’ in Nederland.

 • Lees hier een uitgebreid verslag van het Solidar project over werkende armen.

Scenariowedstrijd Europa in 2030
Hoe ziet Europa er uit in 2030? Deze vraag stond centraal tijdens de scenariowedstrijd die het WBS Europafonds organiseerde voor jongeren in het voorjaar van 2012.

 • De winnaar van de scenariowedstrijd is bekend. Wie heeft de jury gekozen? Lees hier het verslag van de prijsuitreiking.
Thema's
Laatste debatten
Thema's:
Bijdragen: 6

‘Voor een Europa dat werkt’. Onder die titel is dit najaar het PvdA-conceptprogramma voor de Europese verkiezingen van 22 mei 2014 gepresenteerd door de programmacommissie.

In februari 2014 zal het programma definitief worden vastgesteld op het PvdA-congres. Tot die tijd voeren we op deze plek het debat over het conceptprogramma en de Europese koers van de PvdA.

Laatste opinie