Amsterdam Process

Het Amsterdam Process is een transnationale heroriëntatiebeweging van de Europese sociaal-democratie, geleid door de WBS en Policy Network.

Voorbij oud links en de Derde Weg probeert het, sadder and wiser, de sociaal-democratische waarden en idealen opnieuw te verbinden met de nieuwe politieke, maatschappelijke en electorale uitdagingen waarvoor de diverse Europese landen zich gesteld zien in de nieuwe wereldorde van globalisering. Doel: ideologische vernieuwing, een nieuw revisionisme voor de 21e-eeuw.

Policy Network, de internationale progressieve denktank, en de Wiardi Beckman Stichting hebben samen het initiatief genomen voor een nieuw en ambitieus project van reflectie, research en politieke strategie. Dit initiatief werd gelanceerd op een "high-level brainstorming session" in het Bethanienklooster in Amsterdam in November 2009. Daar waren academici, policymakers, politieke leiders en denkers van naam vanuit heel Europa bijeengebracht om na te denken over manieren waarop de sociaal-democratie de politieke agenda kan herwinnen.

Gedurende het komende jaar zullen we hiermee doorgaan. Samen met Policy Network zullen we een “avant-garde-group” van individuën en organisaties vanuit heel Europa bijeen brengen om onbeschroomde en vooruitstrevende ideeën te genereren over de toekomst van sociaaldemocratie. We zullen op zoek gaan naar experts en beleidsmakers van buiten Europa waar successen van centrum links een aantal lessen bieden voor de Europese sociaaldemocratie.

De kern van het “Amsterdam Process” is een serie van kleine, informele en interactieve bijeenkomsten zijn verspreid over Europa, ondersteund door origineel onderzoek van academici en experts, welke de essentiële politieke én beleidsdilemmas zullen formuleren die centrum links zal moeten trotseren.

Voor meer informatie over het Amsterdam Process kunt u contact opnemen met René Cuperus en Pim Paulusma.

Publicaties

A Centre-Left Project for New Times
Confronting the challenges of electability and governance

After the Third Way
The future of social democracy in Europe

Exploring the cultural challenges to social democracy
Anti-migration populism, identity and community in an age of insecurity

Social Progress in the 21st Century
Social investment, labour market reform and intergenerational inequality