Het project Security Crisis gaat in op het 40-jarig bestaan van de Helsinki-akkoorden, de groeiende spanningen tussen Rusland en het Westen en het huidige Oekraïne-conflict

Laatste debatten
Bijdragen: 4

Veertig jaar geleden werden de Helsinki Akkoorden gesloten, hetgeen een opmaat betekende voor langzamerhand verbeterde verhoudingen tussen Oost en West. Van die verbeterde verhoudingen is weinig over. Om die reden is het Europafonds van de WBS een project gestart Helsinki 40 waarin nagegaan wordt hoe het zo fout heeft kunnen gaan tussen Moskou en de Westerse wereld en hoe daar door sociaal-democraten op gereageerd kan of moet worden.

Laatste opinie