Bestaans(on)zekerheid: de cijfers

Debat: Goede flex, foute flex

De arbeidsmarkt lijkt steeds flexibeler te moeten worden om "concurrentiekracht" te behouden. Wat betekent die flexibiliseringsdrang voor de bestaanszekerheid van werkenden? Is er een onderscheid te maken tussen goede flex en foute flex?

Bijdragen: 
14

In Bestaans(on)zekerheid: de cijfers becijfert Paul de Beer de twee belangrijkste sociaaleconomische dimensies van bestaanszekerheid: inkomenszekerheid en werkzekerheid. Hoe zijn werkloosheidspercentages en de defenitie van de armoedegrens in de afgelopen deccenia veranderd?