Het sleutelwoord is vertrouwen

Naar een linkse begroting

Begin april 2012 gepubliceerde de WBS het cahier Naar een linkse begroting. In dit cahier gaf een aantal economen en voorschot op de besprekingen in het Catshuis, door het debat aan te zwengelen over een alternatieve begroting. Graag horen wij uw mening over hoe een linkse begroting eruit zou moeten zien. Debateer mee door op de individuele artikelen te reageren, of op het gehele cahier.

Bijdragen: 
11

Het sleutelwoord is vertrouwen

Aan structurele hervormingen kunnen we niet ontkomen. En een hervormingsprogramma dat pijnloos is, bestaat niet. Maar het is zinloos onszelf de put in te praten. Als de juiste maatregelen worden getroffen en een programma wordt ontwikkeld dat perspectief biedt, dat de groei bevordert, dat fair is, en dat de betrokkenheid van alle burgers weet te genereren, dan zal het vertrouwen in de economie zich herstellen.

Het gehele artikel is te vinden in het WBS Cahier 'Naar een linkse begroting', welke is te downloaden als iPad-vriendelijke pdf.