Bijdragen aan Debat: Wijst Van Rompuy de weg?

Uitgelicht

25 januari 2013
0 reacties

Chris Peeters - “Meer legitimatie voor het Europese project komt er vooral door een versterking van de rol van de nationale parlementen.” Dat zei Frans Timmermans in een interview met Het Financieel Dagblad (15 december 2012). Zijn redenering: er is immers geen Europese publieke ruimte. Het publiek debat vindt plaats op nationaal niveau. In dat debat moet je de bevolking achter het Europese project krijgen. En als je daar niet in slaagt, dan gaat het hartstikke mis. Timmermans geeft in dit interview een waardevolle aanzet voor een PvdA-debat over de invulling van een politieke unie.

18 december 2012
0 reacties

Bernard Naron- De Europese top van 13 en 14 december is achter de rug en het is nu goed kijken naar de conclusies van de Raad van regeringsleiders. Het meest opvallende besluit is breed gecommuniceerd in de media. De Europese Centrale Bank wordt vanaf 2014 verantwoordelijk gemaakt voor het toezicht op banken in de eurozone, waarmee de eerste stap naar een Europese bankenunie is gezet [1]. Het is een van de speerpunten in het plan over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie dat Herman van Rompuy deze zomer heeft opgesteld.

19 november 2012
1 reactie

Van Rompuy langs de sociaal-democratische meetlat
Geschreven door Kirsten Meijer

Op 12 oktober publiceerde Herman van Rompuy een rapport waarin hij pleit voor een verdere Europese integratie. In dit artikel legt Kirsten Meijer, internationaal secretaris van de PvdA, het plan van Van Rompuy langs de sociaal-democratische meetlat.

30 december 2012
0 reacties

Chris Peeters - Een Europees budget voor het opvangen van economische schokken is een van de voorstellen van van Rompuy die het bij de Europese Raad van 13 en 14 december niet heeft gehaald. Nederland was tegen. Merkel wil het op termijn wel overwegen, maar dan met een miniem budget van € 15 mld. Toch is het verstandig van de Nederlandse regering om haar standpunt te heroverwegen.

11 december 2012
0 reacties

Jan Werts - Herman Van Rompuy wil de euro redden via een Europese Politieke Unie. Inzet is zijn masterplan voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) [1]. Het destijds wegstemmen van de Grondwet van Europa zit de voorstanders van véél meer Europa, zoals Van Rompuy, nog altijd dwars. Voor de Europese autoriteiten is de eurocrisis hét alibi om alsnog van bovenaf zo’n centralistisch Europa te creëren. Daarbinnen zullen Duitsland en Frankrijk overheersen, wat ten koste gaat van de kleinere natiestaten zoals Nederland.

15 november 2012
0 reacties

Maatwerk in de aanpak van de eurocrisis
Geschreven door Ben Crum

De maatregelen om de eurocrisis aan te pakken en de pogingen de Europese Unie bestuurlijk te hervormen zijn volledig verstrengeld geraakt. Maar deze zaken dienen juist apart aangepakt te worden, betoogt Ben Crum. De structuurhervormingen moeten daarbij bovenal gericht zijn op het zichtbaar maken van politieke keuzes en verantwoordelijkheden.

13 november 2012
0 reacties

Hedwich van der Bij, Annelies Pilon en Jan Marinus Wiersma.

Geachte heer Van Rompuy,