Bijdragen aan Waarden in de Zorg

Uitgelicht

20 december 2012
0 reacties

André Rouvoet - Alle zorg, verpleging en behandeling naar de Zorgverzekeringswet en welzijn (Zvw), meedoen en begeleiding dicht bij burgers via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze keuzes uit de WBS-nota ‘Samenwerken aan een gezond en waardig leven’ sporen één op één met het SER-advies en met de dit najaar door het brede zorgveld (inclusief de zorgverzekeraars) gepresenteerde ‘Agenda voor de zorg’. Maar het regeerakkoord maakt een andere, in mijn ogen verkeerde keus. Daarom is mijn oproep: laten we nu eerst de ouderenzorg goed regelen en dan gaan debatteren.

19 december 2012
0 reacties

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

19 december 2012
0 reacties

DE PATIENT CENTRAAL

19 december 2012
0 reacties

DOORTREKKEN NAAR PREVENTIE

19 december 2012
0 reacties

EEN WAARDIG LEVENSEINDE