Bijdragen aan Sociaal Europa: ja! Maar hoe?

Uitgelicht

11 juni 2013
0 reacties

Anton Hemerijck en Frank Vandenbroucke - De Europese Unie heeft een breder doel nodig, een dat méér is dan een stel begrotingsregels. Een politieke entiteit die diep ingrijpt in het dagelijks leven van mensen, zoals de Europese Unie doet, heeft immers een breed gedragen publiek doel nodig.

11 juni 2013
0 reacties

Jan Marinus Wiersma - Het Europees Semester is een pakket aan regels en maatregelen dat sinds 2011 wordt toegepast voor een betere afstemming van het economisch en budgettair beleid in de EU. Met behulp van het Europees Semester wil de EU op jaarbasis de economische ontwikkelingen binnen lidstaten scherper in de gaten houden en problemen voorkomen door landenspecifieke aanbevelingen te doen.

Sociaal-democraten dringen er op aan dat het Europees Semester een stevige sociale dimensie krijgt. Nu valt de sociale dimensie van het EU-beleid onder twee noemers samen te vatten: