Bijdragen aan Debat: Een nieuwe SNS ?

09 juli 2013
0 reacties

Hans Verkoren - Ik ben voor de publicatie door Harry Grosveld hierover benaderd, en heb, vanuit mijn ervaring bij Postgiro/Rijkspostspaarbank en de overgang naar Postbank (later fusie naar NMB Postbank en vervolgens ING), hem ondersteund bij de verdere uitwerking van zijn idee om de huidige SNS-bank in Staatshanden te houden als een veilige spaarbank voor particuliere klanten (i.p.v. evt. toekomstige nieuwe reddingsakties van banken door de staat).

In feite als alternatief voor de -achteraf beziene onverstandige (?)- privatisering van de Postbank.

02 juli 2013
0 reacties

Chris Plasmans - We zijn als samenleving een financiële crises in gerommeld waarvoor wij gezamenlijk in dit geval een
terechte Zwarte Piet benoemd hebben; de bancaire wereld inclusief het fungeren van het toezicht.

Eerlijkheidshalve moeten in deze de ook onderliggende economische factoren buiten beschouwing gelaten
worden. Enige nederigheid vanuit deze bancaire wereld wordt door de samenleving niet ervaren.

Alle pogingen te komen tot een meer intense controle op nationaal en Europees niveau stuiten op een hoge moeilijkheidsfactor in combinatie ook met onwil.

02 juli 2013
0 reacties

Patrick Poelmann - Infrastructuur moet voor iedereen bereikbaar zijn. Voor mij een overheidstaak.

Wegen, vaarwegen, spoorwegen, grote zeehavens, internationale luchthaven, treinstations, het luchtruim, vaarroutes op zee, transport van gas, elektra, drinkwater en telefonie/dataverkeer, allemaal een verantwoordelijkheid van de overheid, direct of indirect door overheidsvennootschappen.