Bijdragen aan Debat: rapport commissie-Melkert

06 februari 2014
0 reacties

Hans Opschoor - Het debat over ‘groene groei’ moet nog verder worden uitgediept, en ook vragen over lastenverdeling en solidariteit moeten daarin worden meegemen. Hoe ziet een duurzaam economisch stelsel er precies uit?

04 februari 2014
0 reacties

Herman Noordegraaf - De richting die de commissie-Melkert uitwijst, is goed. Maar er is nog een sterkere ordening nodig in de verhouding tussen economische, sociale en ecologische doelen.

Het rapport De bakens verzetten eindigt met een hoofdstuk waarin het vizier op de lange termijn gericht wordt. Het rapport is dat ook aan zijn stand verplicht, omdat het terecht de crisissen waaraan de wereld onderhevig is, mede wijt aan het ontbreken van zo’n perspectief en aan het domineren van belangen op korte termijn.

03 februari 2014
0 reacties

Ineke de Vries - Het rapport van de commissie-Melkert plaatst humanisering van de economie tegenover financialisering. Dat is mooi, maar doelen en middelen lopen nog wel wat door elkaar.

03 februari 2014
0 reacties

Leen Hoffman - PvdA weet zich geen raad met de economie

03 februari 2014
0 reacties

Ben Dankbaar - Met het rapport van de commissie-Melkert besteden sociaal-democraten eindelijk ruim aandacht aan duurzaamheid. Het rapport vraagt nog wel om een nadere uitwerking.

Op 21 november 2013 is het rapport-Melkert ge-publiceerd met een drieledige titel: De bakens verzetten. De economie terug naar de mensen. Inves-teren in werk en innovatie.