Bijdragen aan Het Piketty-debat

12 juni 2014
0 reacties

In de Piketty discussie wordt momenteel veel aandacht besteed aan de juistheid van de vermogenscijfersi maar dit is een afleidingsmaneuvre om de discussie over de noodzakelijke belastinghervormingen te ontgaan.

19 mei 2014
0 reacties

S&D is een keurig blad dat normaal in een keurig ritme verschijnt op papier. Maar we maken met plezier een uitzondering om aandacht te besteden aan de heropleving van de publieke belangstelling voor ongelijkheid door het grote succes van het werk van Thomas Piketty.

29 april 2014
0 reacties

Jan Zweens - De afgelopen jaren leek het wel alsof de vraag of Nederland een rechtvaardige samenleving kent gereduceerd kon worden tot de kwestie van de inkomensongelijkheid.