Bijdragen aan Debat: Scenario's voor Oekraïne

Uitgelicht

30 november 2015
0 reacties

In het kader van het project 'Helsinki 40', dat naar verwachting in de loop van 2016 tot een grotere publicatie zal leiden, heeft de slavist Boris Duregger enige tijd de Russische media gevolgd en opgetekend hoe deze over actuele zaken het westen betreffende berichten.

02 november 2015
0 reacties

Peter van der Gaast - Sociaal democraten moeten meer geven om mensen levens, goede levens van mensen dan om mensenrechten in abstracto. Ondergetekende zou een pleidooi willen houden voor het 3e scenario, al zou ik dat op veel punten anders verwoorden. Ook een 3e scenario zou tot reciproke afspraken moeten leiden en er zou niet gesuggereerd moeten worden, dat wat ons betreft iedereen dan zijn gang mag gaan. En economisch blijven wij een open houding jegens het Oosten innemen, misschien veel meer non-discriminatoire verbreding zoekend in het verstrekken van handelspreferenties.

26 oktober 2015
0 reacties

Camiel Hamans - Er bestaan twee soorten politiek: die van de tekentafel en die van de dagelijkse praktijk. In het beste geval bestaan er relaties tussen beide manieren van politiek bedrijven, maar helaas lang niet altijd. Te vaak wordt er gehandeld zonder dat er eerst nagedacht is, maar even regelmatig komt het voor dat er gefilosofeerd wordt los van de realiteit. Dat laatste verwijten Oost- en Centraal Europeanen mensen als Bob Deen en Jan Marinus Wiersma.

15 oktober 2015
0 reacties

Chris Peeters - ’40 jaar Helsinki: geen tijd om te vieren’ is een belangwekkend artikel over een onderwerp dat alleen maar aan actualiteit heeft gewonnen, nu we volgend jaar een referendum krijgen over het associatieverdrag met Oekraïne: hoe gaan we om met Rusland in het conflict rond Oekraïne.

Het is duidelijk dat Jan Marinus en Bob de voorkeur geven aan scenario 2, een compromis tussen waarden en veiligheid. Geen keiharde confrontatie met Rusland (zoals volgens hen de Amerikanen willen), niet volledig toegeven aan Russische wensen, wat Rusland zelf natuurlijk wil.