Debat: Een nieuwe SNS ?

Als het gaat om de banken-, de euro- of de financiële crisis buitelen de laatste tijd de rapporten, adviezen, analyses, afspraken en besluiten over elkaar. Maar lossen ze iets op? Daar lijkt het niet op.

Neem nou de besluiten van de laatste Europese top in Ierland, hét land van de bankencrisis. De regeringsleiders zijn het er over eens geworden dat wanneer een bank in de problemen komt, de aandeel- en obligatiehouders als eerste hun geld kwijt zijn. Dat is de juiste volgorde. Maar blijft de belastingbetaler daardoor buiten beeld?

Natuurlijk niet. Wanneer zo’n bank onmisbaar is voor het betalingssysteem van het land en daarom niet failliet mag gaan – een zgn. systeembank - zal er nieuw geld in gepompt moeten worden. Dat zullen de aandeel- en obligatiehouders niet doen; die willen niet voor een tweede keer hun geld kwijt. Eén keer raden wie dan voor de reddingsoperatie opdraait.

Ook de onderstaande inleiding tot het debat van Harry Grosveld zou men op de grote stapel van adviezen e.d. kunnen leggen. Maar bedenk dat er één groot verschil is met al die andere: zijn idee reikt wél een oplossing aan om de belastingbetaler blijvend uit de gure wind van de bankencrisis te houden.

Inleiding tot het debat

Harry Grosveld - Een nieuwe Staats Nuts Spaarbank kan ons van de systeembanken afhelpen

Debatbijdragen

Chris Plasmans - We zijn als samenleving een financiele crises in gerommeld

Patrick Poelman - Infrastructuur moet voor iedereen bereikbaar zijn

Hans Verkoren - Brussel zal staatseigendom-afkeuren

Thema's: