Debat: Een zeker pensioen?

Als gevolg van de ongekende crisis op de financiële markten, bleken onze pensioenen ineens helemaal niet zo zeker te zijn als veel mensen dachten. Het casino van de banken bleek direct invloed te hebben op de hoogte van onze pensioenen, met als gevolg dat kortingen op pensioenen ineens bespreekbaar werden. Het huidige pensioenakkoord probeert duidelijkheid te verschaffen op het gebied van risico en rendement, maar nog steeds heerst er grote onrust bij jong en oud over de zekerheid van hun oudedagsvoorziening. Hoe regelen we ons pensioen dusdanig, dat mensen weer vertrouwen in het systeem krijgen?

Hieronder staat een korte toelichting op de ingezonden reacties. In de kolom aan de rechterkant staan alle reacties. U bent van harte uitgenodigd om uw reactie op dit debat naar forum@wbs.nl te mailen. De auteurs van de S&D-artikelen zullen op deze site op de reacties ingaan. Van de geplaatste reacties zullen auteurs worden uitgenodigd voor ronde tafel gesprekken op de WBS.

Korten op pensioenen om ons pensioenstelsel te redden is geen taboe meer. Het moet echter koste wat kost worden voorkomen, meent Arie van der Hek. Langer werken, een beter toezicht en rekenen met een andere rente, kunnen helpen.

Het recente akkoord maakt ons aanvullend pensioen onzeker volgens Roos Vermeij. Rendementen en risico zijn onduidelijk, wat betekent dat de zekerheid afhangt van de zelfdiscipline van een fonds. Daarom is streng toezicht vooraf noodzakelijk.

Paul de Beer vindt het akkoord juist van moed getuigen: de toekomst is per definitie onzeker, dus er is geen zeker pensioen. Dat erkennen maakt het systeem juist geloofwaardiger, ondanks dat het een vervelende boodschap is.

Groepen: