Debat: rapport commissie-Melkert

Stel mensen centraal in onze economie, niet het belang van het financieel kapitaal - zo luidt de hartenkreet van de commissie-Melkert. Op het PvdA-partijcongres van 15/16 februari wordt het rapport besproken.

Op deze plaats op de WBS-website openen we als voorschot een (kritische) discussie over het rapport van de commissie-Melkert.

Herman Noordegraaf vindt de richting die de commissie-Melkert uitwijst goed. Maar er is volgens hem nog een sterkere ordening nodig in de verhouding tussen economische, sociale en ecologische doelen.

Ineke de Vries juicht het toe dat de commissie-Melkert streeft naar humanisering van de economie, maar doelen en middelen lopen nog wel door elkaar.

Hans Opschoor merkt op dat het debat over ‘groene groei’ nog verder moet worden uitgediept, en dat ook vragen over lastenverdeling en solidariteit daarin moeten worden meegenomen. Hoe ziet een duurzaam economisch stelsel er nu precies uit? vraagt hij zich af.

Ben Dankbaar betoogt dat met het rapport van de commissie-Melkert sociaal-democraten eindelijk ruim aandacht besteden aan duurzaamheid. Het rapport vraagt volgens hem echter nog wel om een nadere uitwerking.

Leen Hoffman stelt dat het rapport van de commissie-Melkert een goede samenvatting geeft van de huidige economische problematiek, maar dat de langetermijnoplossingen die geschetst worden daar slecht op aansluiten.

Discussieer mee door onder aan de artikelen te reageren (daarvoor moet u zich eerst registreren). Langere bijdragen (en vragen) kunt u mailen naar onze webredacteur Benjamin Panten (bpanten@wbs.nl).

De PvdA liet zich meeslepen in het marktdenken. Wat ik in de discussies en rapporten mis, is de zoektocht naar de reden daarvan. Die reden lijkt wel een taboe!