Debat: Scenario's voor Oekraïne

Veertig jaar geleden werden de Helsinki Akkoorden gesloten, hetgeen een opmaat betekende voor langzamerhand verbeterde verhoudingen tussen Oost en West. Van die verbeterde verhoudingen is weinig over. Om die reden is het Europafonds van de WBS een project gestart Helsinki 40 waarin nagegaan wordt hoe het zo fout heeft kunnen gaan tussen Moskou en de Westerse wereld en hoe daar door sociaal-democraten op gereageerd kan of moet worden.

"40 Jaar Helsinki: Geen tijd om te vieren". Onder deze titel verscheen een artikel van Bob Deen en Jan Marinus Wiersma, waarin zij drie scenario's schetsen voor de veiligheidssituatie in Oekraïne:

1) Con(fron)tainment, waarbij waarden centraal staan en grote veiligheidsrisico's gelden
2) Congagement, waarbij een compromis wordt gezocht tussen waarden en veiligheid
3) Co-opted security, waarbij veiligheid op de eerste plaats staat en waarden op de tweede

Chris Peeters stelt dat pas na een grondiger analyse van de Russische bedoelingen en hoe daar het beste op kan worden gereageerd het m.i. mogelijk is om te overwegen welke rol de OVSE kan spelen. Zijn volledige bijdrage vindt u hier.

Camiel Hamans geeft aan dat Nederland zelfverzekerd en zelfbewust naar buiten moet treden in plaats van het initiatief aan Poetin te laten. Zijn volledige bijdrage vindt u hier.

Peter van der Gaast is van mening dat sociaaldemocraten meer moeten geven om mensen levens, goede levens van mensen, dan om mensenrechten in abstracto. Zijn volledige bijdrage vindt u hier.

Wij nodigen iedereen die de Oekraïne-crisis aan het hart gaat uit aan dit debat deel te nemen. Geef uw analyse en standpunt over de geschetste scenario's. Dit kan door een bijdrage van 500 tot 1000 woorden te sturen naar Annelies Pilon (apilon@wbs.nl). U kunt voor korte reacties tevens gebruik maken van de commentaarfunctie bij opiniestukken die al zijn geplaatst.

In het kader van dit project, dat naar verwachting in de loop van 2016 tot een grotere publicatie zal leiden, heeft de slavist Boris Duregger enige tijd de Russische media gevolgd en opgetekend hoe deze over actuele zaken het westen betreffende berichten.

Omdat het hier gaat over berichtgeving uit oktober en november 2015, is het niet zinvol Dureggers bevindingen lang ‘onder de pet’ te houden. Omdat ze bovendien verband houden met het geen Bob Deen en Jan Marinus Wiersma schrijven in hun stuk "40 Jaar Helsinki: Geen tijd om te vieren" en waarover op deze site een discussie wordt gevoerd, publiceren we hier deze eerste versie van Boris Dureggers artikel. Ook heeft Boris de berichtgeving tussen januari en mei 2016 vergeleken. Die vergelijking kunt u hier terugvinden.