Kunst en cultuur voor iedereen

In een tijd waarin economisch denken de overhand heeft, en levenslopen niet meer zo vastliggen als voorheen, zijn kunst en cultuur van grote waarde. Creativiteit verruimt onze blik en onze vaardigheid om te gaan met onzekere situaties. Het is daarom dat Geert Drion in het S&D-artikel 'Kunst en cultuur voor iedereen' - en in een onderliggende nota - stelt dat de landelijke overheid zich strakker moet gaan bemoeien met dit thema, zeker in een periode waarin gemeenten steeds meer worden gedwongen om drastisch te bezuinigen en cultuureducatie gevaar dreigt te lopen.

Lees de reacties op dit artikel van:

Marie-Thérèse van de Kamp
'Misvattingen over het leren over kunst'

Jetta Klijnsma
'Cultuureducatie in tijden van bezuinigingen: een gezamenlijke inspanning'

Folkert Haanstra
'Kunst en Cultuur voor iedereen: ook voor leerlingen in de Tweede Fase voortgezet onderwijs'

Carolien Gehrels
'Op de stromen van muziek worden gemeenschappen gevormd'

Henk Visscher
'Niet voor de school, maar voor het leven'

Raf Daenen, Jan Snelders & Frans Verouden
'Cultuur bevordert de kunst van het leven'

Frans Becker
'Cultuureducatie: een onmisbaar onderdeel van ons onderwijs'

Minne Velstra
'Kunstonderwijs en cultuureducatie als onbetwist product'

Reactie van Geert Drion (14 november)
'Hoe nu verder met cultuureducatie?'

Henk Visscher (in reactie op Geert Drion)
'Scholen zijn de regie kwijt'

U wordt van harte uitgenodigd om mee te discussiëren over dit thema. Dit kan door een gebruikersaccount aan te maken (rechts op deze pagina) of een e-mail te sturen aan lvanewijk@wbs.nl.

Thema's: