02 juli 2011

‘Goede flex, foute flex’ is het thema van deze online discussie. Daar ben ik blij mee; het is verstandig om af en toe standpunten en opvattingen tegen het licht te houden en een scherpe discussie over de merites van flexibiliteit op de arbeidsmarkt is daarvan een voorbeeld.