Leen Hoffman

Leen Hoffman (1943), econoom, was wetenschappelijke medewerker bij het Nederlands Economisch Instituut, hoofdredacteur van Economisch Statistische Berichten, medewerker bij de Sociaal-Economische Raad (o.a. secretaris van de Commisie Economische Deskundigen), hoofd van de hoofdafdeling Algemene Arbeidsmarktzaken bij het Ministerie van SZW, had diverse beleids- en managementfuncties bij Arbeidsvoorziening (w.o. plv. directeur Scholing), hoofd bedrijfsvoering bij het Centrum Vakopleiding en coördinerend beleidsmedewerker bij de Raad voor Werk en Inkomen. Hij was, na zijn pensionering, eindredacteur van het Tijdschrift voor Openbare Financiën. Voor de WBS maakt hij een studie van het werkgelegenheidsbeleid van SDAP en PvdA.
Telefoon: 
0642215950

Locatie

Rijswijk
Netherlands
Laatste opinie