Kim Putters (1973) is ondervoorzitter en lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. Hij is hoogleraar Bestuurszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft daarnaast namens de WBS-werkgroep Zorg de nota Samen werken aan een gezond en waardig leven geschreven.