Max Kommer (1953) studeerde sociologie in Leiden en promoveerde in Utrecht. Hij werkte bij het ministerie van (veiligheid en) justitie als onderzoeker en programmacoördinator (WODC) en als coördinator strategieontwikkeling (Directie strategie). Momenteel is hij freelance strategisch adviseur en als research fellow verbonden aan de WBS. Zijn interessegebied is de (reëel bestaande) rechtsstaat: de feitelijke werking van recht en staatsmacht in de samenleving en het functioneren van de instellingen en instituties op dat terrein. Verder is hij als methodologisch / methodisch-technisch adviseur betrokken bij projecten van de WBS.